Mitä tutkimus kertoo?

Askelia uuteen arvonluontiin -opas perustuu eArvonluonti-hankkeeseen (2015-2017), jossa tutkittiin ja kehitettiin digitaalista arvonmuodostusta puhtaan teknologian (cleantech) toimialalla, terveyspalveluissa sekä mediasektorilla. Tutkimuksen ja kehittämisprojektien avulla tuotimme uutta tietoa arvoverkostoissa syntyvistä liiketoimintamahdollisuuksista. eArvonluontia toteutettiin yhteistyössä Työterveyslaitoksen, Tampereen yliopiston, Helsingin yliopiston, Aalto yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Hanketta on rahoittanut Tekes.

eArvonluonti -hankkeessa mukana

eArvonluonti-hankkeeseen osallistuneiden organisaatioiden logot: Työterveyslaitos, Tampereen yliopisto, TEKES, Turku AMK, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Frisky & Anjoy.

Työterveyslaitos

Päivi Husman, Inka Koskela, Merja Turpeinen, Jerry Saarinen, Sipriina Ritaranta ja Eero Nukari

Tampereen yliopisto

Jan-Erik Johanson, Anna-Aurora Kork, Päivi Metsäniemi, Karolina Marisa, Marja Kurkela, Patrik Nordin

Helsingin yliopisto

Ville-Pekka Sorsa, Antti Gronow ja Aasa Karimo

Turun ammattikorkeakoulu

Harri Jalonen ja Kaisa Sorsa

Aalto yliopisto

Anssi Smedlund

Frisky & Anjoy oy

Petri Uusikylä

eArvonluonti-hankkeen toteuttajien ryhmäkuva

eArvonluonti -hankkeen tekijät vas. ylhäältä Päivi Husman, Harri Jalonen, Anssi Smedlund, Ville-Pekka Sorsa, Patrik Nordin. Alarivissä (vas.) Inka Koskela, Anna-Aurora Kork, Antti Gronow, Kaisa Sorsa ja Aasa Karimo. Kuvasta puuttuvat Jan-Erik Johanson, Petri Uusikylä, Päivi Metsäniemi, Merja Turpeinen, Eero Nukari, Sipriina Ritaranta, Karolina Marisa ja Marja Kurkela

Tapahtumamateriaalit

Mainoskuva E-arvonluonti-hankkeen päätöswebinaarista

Hankkeen päätöswebinaari järjestettiin 29.11.2017.

Katso webinaarin tallenne tästä.

Puheenvuorot

  1. ”Valmiina – paikoillanne – Hep!” – Johtaja Päivi Husman, Työterveyslaitos
  2. Alkuverryttely: Mitkä arvot ohjaavat organisaatiosi toimintaa? – Yleisö ja fasilitoija
  3. Ripeää kävelyä: Mitä tulisi tietää arvoista ja arvonluonnista? – Dosentti Harri Jalonen, Turun ammattikorkeakoulu
  4. Rentoa hölkkää: Apua arvonluontiin – Head of Culture Pirjo Airaksinen, Superson
  5. Digiloikkia vai liukastumisvaara? Miten digitalisaatio vaikuttaa sinun työhösi? – Yleisö ja fasilitoija
  6. Kevyttä hyppelyä: Arvonluonti tiedolla johtamisen näkökulmasta – Kehittämisylilääkäri Päivi Metsäniemi, Terveystalo
  7. Täyttä ravia: Arvonluonti resurssien johtamisen näkökulmasta – Kehitysjohtaja Jan Segerstam, Empower IM
  8. Loppukiri – Professori Jan-Erik Johansson, Tampereen yliopisto

Elokuussa 2017 järjestetyssä Value Co-Creation in Digital Era -webinaarissa pohdittiin arvonluontiprosessien ja käytäntöjen muutoksia  digiajassa käytännön ja tutkitun tiedon vuoropuheluna. Webinaarin pääpuheenvuorot pitivät emeritusprofessori Kyoichi Jim Kijima (Tokyo Institute of Technology) and dosentti Marja Toivonen (Helsingin yliopisto; Aalto yliopisto). Webinaari järjestettiin yhteistyössä eArvonluonti, DEEVA, KUMOUS, and SWiPE -hankkeiden kanssa.

Puheenvuorot

Value Orchestration Platform and Its Ecosystem.
Kyoichi Jim Kijima, Professor Emeritus, Tokyo Institute of Technology, Designated Professor, Daito Bunka University

Value Co-Creation in Service Innovation.
Marja Toivonen-Noro, Adjunct Professor at University of Helsinki and Aalto University

Network Value Creation in Transforming Business Domains.
Jan Segerstam, Development Director, Empower IM Oy.

Exploring Social Media as a Resource for Value Cocreation. Company and Research Perspectives.
Mervi Huhtelin, Senior Specialist (Concept Development), University Properties of Finland Ltd & Sanna Ketonen-Oksi, Postdoctoral Researcher, Tampere University of Technology

Highlights of Human-Centered Co-Evaluation Method.
Eveliina Saari, Senior Researcher, Finnish Institute of Occupational Health

Webinaarin video ja esitykset

Katso tallenne tästä

Emeritusprofessori Kyoichi Jim Kijiman (Tokyo Institute of Technology) haastattelu

Tutkijaworkshopin esitelmät

eArvonluonti hankkeessa järjestettiin myös arvonluonnista kiinnostuneille tutkijoille tutkimusseminaari 23.8.2017 Helsingissä.

Yoshiaki Wada, NTT DATA Japan.

Laura Seppänen, Finnish Institute of Occupational Health.

Inka Koskela, Finnish Institute of Occupational Health Anna-Aurora Kork, University of Tampere, Faculty of Management Merja Turpeinen, Finnish Institute of Occupational Health

Mikko Hänninen, Aalto University School of Business, Olli Rusanen, Lauri Paavola

FROM INTERACTIONS TO COCREATION. A systems view on digitalisation and the thereby changing customer management practices. Sanna Ketonen-Oksi, Tampere University of Technology

Internet of Things ecosystem business models: Roles and activities in value co-creation. Heini Ikävalko, Aalto University School of Business Petra Turkama, Aalto University School of Business Anssi Smedlund, Aalto University School of Business

Antti Gronow, University of Helsinki, Aasa Karimo, University of Helsinki, Anssi Smedlund, Aalto School of Business & Ville-Pekka Sorsa, Hanken School of Economics.

Harri Jalonen, Turku University of Applied Sciences

Kehittäjä- ja hyödyntäjäorganisaatioiden workshopit

Ristipölytystyöpajassa 17.1.2017 hankkeen kehittäjäyritykset oppivat tunnistamaan toistensa arvoketjuja ja arvonluonnin tapoja. Tarkoituksena oli edistää arvonluonnin oppimismahdollisuuksia kahden- tai monenvälisessä yhteistyössä.

Välipölytystyöpajassa 9.5.2017 hankkeen kehittäjä- ja hyödyntäjäorganisaatioiden edustajat eri toimialoilta pohtivat yhdessä arvonluontia digimurroksessa. Tarkoituksena oli jakaa kokemuksia digitalisaatioon liittyvistä mahdollisuuksista, muutoksista ja ratkaisuista.

Hankkeen tulosten esittely

Arvonlajit

Artikkelikäsikirjoitus: Sorsa, Ville-Pekka. Arvoista arvottamiseen: uuden arvososiologian sovelluksia liiketoiminnan kehittämiseen. Yritysetiikka.

Jalonen, Harri & Sorsa Ville-Pekka: Urheilu arvonluonnin alustana, arvo ilmenee eri tavoin ekosysteemin toimijoille.

Terveydenhuollon mittarit ja tuloksellisuus

Patrik Nordin, Anna-Aurora Kork, Inka Koskela, (2017) “Value-based healthcare measurement as a context for organizational learning: Adding a strategic edge to assess health outcome?“, Leadership in Health Services, Vol. 30 Issue: 2, pp.159-170

Posteri arvoperusteisesta terveydenhuollosta: Nordin, Kork, Koskela & Laihonen. “Value-Based Healthcare and Patient Values – Adding a Strategic Edge to Measuring Health Impact?” esitetty Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management and Organisational Learning (New York, USA. 14-15.10.2016)

Arvon yhteiskehittämisen prosessi ja strateginen kumppanuus

Artikkelikäsikirjoitus: Koskela Inka, Kork Anna-Aurora (2017). Working towards new practices: how to manage cooperative interorganizational relationship in occupational health care?

Julkaisut ja esitelmät

Yleistajuiset jutut

Husman, Päivi. Digihyppy muutti työtä. Työ ja Ura / HS 26.2.2107 s, 17-18.

Johanson Jan-Erik.Digitalisaatio mahdollistaa uudenlaisia arvonluontitapoja. Mediaplanet. 10.11.2016

Jalonen, Harri. Tosiasiat puhuttelevat, kun ne kehystetään yleisölle merkityksellisellä tavalla. Alusta-verkkolehti. 12.9.2017

Jalonen, Harri. Arvo ei ole kohteessa vaan kokemuksessa. Alusta-verkkolehti 11.10.2016

Jalonen, Harri Ei kerrota niille! Alusta-verkkolehti 12.4.2016

Jalonen, Harri. Kun tiedosta tuli muovailuvahaa. Tietoasiantuntija 2016 ,31(5), 15–17

Jalonen, Harri. Tieto muuttuu arvokkaaksi kun se yhdistyy tunteeseen. Tietoasiantuntija, 31(1)/2015, 8–9.

Blogikirjoitukset

Husman, Päivi. Sotemuutosjohtajan uutiskirje 17.3.2017

Husman, Päivi. Ihmiset luovat uuden soten   8.3.2017

Kork, Anna. Onko matalasta kynnyksestä hyötyä vai haittaa? Sitran blogi 19.1.2017

Tieteelliset julkaisut ja esitelmät

Lisälukemistoa