Miten voitte hallita eettistä kuormitusta?

Mitkä ovat työyksikkösi konkreettisia kehittämiskohteita eettisen kuormituksen hallitsemiseksi? Tästä osiosta saat käyttöösi työn arjessa helposti hyödynnettäviä keinoja kuormituksen hallitsemiseen. Tämän pohjalta on hyvä jatkaa työyksikön toimintatapojen muokkaamista pienin askelin.
Sisällysluettelo

Kaikkea eettistä kuormitusta ei ole mahdollista poistaa tai ratkaista työyhteisön keinoin. Hoitotyöhön kuuluu väistämättä vaikeita ja ratkaisemattomia moraalisia kysymyksiä, minkä lisäksi monet ristiriidat liittyvät laajempiin rakenteellisiin ongelmiin. Tämä opas tarjoaa kuitenkin välineitä eettisen kuormituksen vähentämiseksi ja käsittelemiseksi työyhteisö- ja yksilötasolla.

Kehittämistyö edellyttää riittävää osaamista ja kykyä keskustella eettisistä ristiriidoista ja niiden aiheuttamista tunteista turvallisessa ilmapiirissä. Osaamisen ja vuorovaikutuksen lisäksi tarvitaan vastuullisuutta ja yhteistä ymmärrystä eettistä toimintaa tukevasta arvopohjasta.