Hyvä elämä kotona! Vanhusten kotihoivan koulutusohjelma

Tämä koulutusohjelma on suunniteltu vanhustyön ammattilaisille, kouluttajille sekä omaishoitajille tukemaan ikäihmisten mahdollisimman hyvää ja aktiivista elämää kotona.
Sisällysluettelo