Osa 1: Hyvän hoivan mallit ja menetelmät

Asiasanat: Yksilökeskeinen hoiva, ihmiskeskeinen hoiva, yksilöllinen hoiva
Sisällysluettelo

Tavoitteet

Tavoite 1: Tutustua erilaisiin ihmiskeskeiseen hoitoon perustuviin malleihin ja menetelmiin:

 • tuntea ihmiskeskeisen lähestymistavan periaatteet ja menetelmät.
 • tuntea "bientraitance"-periaatteet ja -menetelmät.
 • tuntea lempeän hoidon periaatteet ja menetelmät

Tavoite 2: Ymmärtää ikääntymisprosessin normaalit ja patologiset piirteet:

 • osata erottaa toisistaan tärkeimmät kognitiivis-behavioraaliset oireyhtymät.

Tavoite 3: Pohtia ammatillista kokemusta hoidosta, hoitosuhteesta ja kotihoidosta ehdotettujen mallien ja menetelmien valossa:

 • tulkita hoidettavan henkilön ongelmallista käyttäytymistä ja kääntää se tarpeiksi.

Tavoite 4: omaksua ihmiskeskeinen suhteellinen lähestymistapa moniulotteisesta näkökulmasta, joka sisältää kaikki perustarpeet:

 • havainnoida ihmistä kokonaisuutena ja tunnistaa hänen potentiaalinsa, mieltymyksensä ja kiinnostuksen kohteensa.
 • osata käsitellä erityisiä elämänkysymyksiä

Sisältö

 1. Vanhuuden ja vanhusten representaatiot yhteiskunnassamme (vanhuuden myytit).
 2. "Hoidon" kehitys: historiallinen näkökulma ja yhteiskunnalliset representaatiot.
 3. Lähestymistavat hoitosuhteeseen
  - Henkilökeskeinen lähestymistapa: kysymykset ja seuraukset
  - "Bientraitance": kysymykset ja seuraukset.
  - Hellävarainen hoito: kysymyksiä ja vaikutuksia
 4. Validointi: kysymyksiä ja vaikutuksia

Seuraava sisältö olisi valittava oppijoiden tarpeiden mukaan.

Normaali ja patologinen ikääntymisprosessi

 • Kognitiivinen ja psyykkinen ikääntyminen.
 • Normaali ja patologinen ikääntyminen.
 • Onnistunut ikääntyminen.
 • Ikääntymisen kehitys tulevaisuudessa.
 • Sosiologiset ja demografiset tiedot.

Ikääntymisen seuraukset

 • Iäkkäiden ihmisten hauraus.
 • Iäkkään ihmisen sairauden ominaispiirteet.
 • Ikääntyneille ominaisten oireiden ilmeneminen.
 • Geriatrinen potilas: varautuminen ja sopeutuminen.
 • Toiminnallinen autonomia ja sen merkitys.

Tärkeimmät kognitiivisen käyttäytymisen oireyhtymät.

 • Neuro-evoluutio-oireyhtymät.
 • Kognitiiviset ja niihin liittyvät käyttäytymishäiriöt.
 • Päivittäisen hoidon ja tuen järjestäminen.
 • Sekavuusoireyhtymä: hoitotoimenpiteet ja rauhoittavat asenteet.
 • Masennusoireyhtymä ja itsemurhariski: niiden erityispiirteet vanhuksilla.

Elämän erityiskysymykset

 • Suostumuksen ja suostumuksen käsitteet.
 • Oikeudet ja vapaudet, luottamushenkilö, ennakkosuostumukset.
 • Seksuaalisuus.
 • Suruprosessi, kuolema.

Kirjallisuusviitteet ja lisätiedot

Käytännön työkalut:

 • Kelo S., Launiemi H., Takaluoma M., Tiittanen H. 2015. Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö. Sanomapro.
 • Näslindh-Ylispangar A. 2012. Vanhuksen terveyden, hyvinvoinnin ja hyvän elämän edistäminen. Edita.
 • Seppänen Mari 2021. Tunnetaidot voimavarana, opas Sosiaali- ja Terveysalalle. PS-kustannus.
 • Ala-Vannesluoma T, Airaksinen-Björklund R, Karkkulainen M, Kastu R, Sipi S, Varonen H 2019. Toimii ! Hoitajan opas toiminnallisiin menetelmiin. Edita.
 • Haavisto, M., Kakko, K. Mäkimartti, P. & Nuotio, M. (toim) 2022. Vanhuksen hoidon hyvät käytännöt. 250s, nidottu Vanhuksen hoidon hyvät käytännöt (duodecim.fi)

Käytännön työkaluja englanniksi:

 • Feil, N. (1991). Validation Therapy. Serving the Elderly (1st ed., pp. 89-116). CRC Press. 10.4324/9781315129181-6
 • Feil, N. (1993). The Validation breakthrough: Simple techniques for communicating with people with "Alzheimer's-type dementia." Health Professions Press.