Hyvä veto -malli

Tähän tiivistelmä koko oppaasta
Sisällysluettelo

Oppaan tarkoituksena on vahvistaa työntekijöiden hyvinvointia ja lisätä työyhteisön vetovoimaisuutta eettistä osaamista kehittämällä.

Hyvä veto -malli puun kuvana