2. Kokeileva kehittäminen - työyhteisön keinot

Tässä osiossa käsittelemme, miten työyhteisönä teemme kokeiluja, jotka vievät kohti eettisempää ja vastuullisempaa toimintakulttuuria.
Sisällysluettelo