5. Opi ja levitä

Toisen organisaation tai työyksikön hyvistä käytännöistä on mahdollisuus saada inspiraatiota oman toiminnan parantamiseen. Tällaista hyvistä käytännöistä oppimista kutsutaan parastamiseksi.​ ​
Sisällysluettelo

Parastaminen organisaatiosta toiseen​ ​

Oman hyvän käytännön kuvaamisesta toiselle organisaatiolle tai työyksikölle hyötyy myös organisaatio itse. Se pakottaa kuvaamaan käytäntöä niin, että muutkin sen ymmärtävät. Toisen osapuolen kysymykset auttavat näkemään ja perustelemaan mikä käytännössä on uutta ja omaperäistä. Samalla tapahtuu kokeilulle ominainen asia - laajeneminen yksityisestä tapauksesta yleiseen. Kun toinen organisaatio ”varastaa” idean ja soveltaa sitä omaan toimintaansa, siis ”parastaa”, tapahtuu uudelleen yleisen opitun periaatteen muuntuminen yksittäiseksi ratkaisuksi.​

Keskeiset toimijat – ketkä mukaan parastamiseen​ ​

Parastaminen voi tapahtua milloin vain kun kaksi eri organisaation tai työyksikön toimijaa tapaa. Parastamista voi tehdä tekemällä vierailun toiseen yksikköön tai organisaatioon, tai järjestämällä organisaatioiden toimijoiden keskinäinen oppimispaja. Parastamisessa on hyvä olla mukana seuraavat. Katso ja klikkaa alla olevan kolmion plussista.

Oppimispajan juoksutus

 1. Kokeiluiden tai uusien käytäntöjen esittely työyksiköittäin
 2. Muut osallistujat saavat kysellä tarkemmin toteutuksesta kunkin esityksen jälkeen​
 3. Osallistujat pohtivat omissa 3-5 hengen ryhmissä, mitä toisen kokeiluista voisi siirtää omaan toimintaan ja parastaa.​
 4. Kaikki ryhmät esittelivät oivalluksensa ja niistä keskustellaan yhdessä. ​ ​

Parastaminen: Kokeilun esittely

Kokeilun esittelyssä toiselle organisaatiolle vastataan seuraaviin kysymyksiin:​

 • Mikä oli kokeilun aihe?
 • Kuka/ketkä ylläpitävät sitä?
 • Millaisia resursseja se vaatii? ​
 • Mitä ongelmaa tai tarvetta kokeilulla ratkaistiin?​
 • Millainen kokeilusta kehittyi?​
 • Mihin kokeilulla on ollut vaikutuksia?​ ​

Parastaminen: ryhmätyö

Kokeiluiden esittelyn jälkeen siirrytään oman työyhteisön kesken 3-5 hengen ryhmiin, joissa pohditaan seuraavia kysymyksiä:

 • Mitä kuulit toisen sote-alueen kokeiluista ja niitä tukevista toimenpiteistä?
 • Valitkaa yksi tai useampi kokeilu, jota lähdette parastamaan:
  • Miten kokeilu sopisi omaan työyhteisöösi?
  • Miten kehittäisit, parantaisit tai muokkaisit kokeilua, että se toimisi omassa työyhteisössänne?

Tehkää mahdollisimman konkreettiset ja toteutuskelpoiset parastukset.