6. Seuranta ja viestintä

Tiivistelmä
Sisällysluettelo

Seuranta​

  • Huolehtikaa, että parastuksesta opitut ideat viedään käytäntöön, ja että sille on tarvittavat resurssit ja aikaa​
  • Sopikaa kuka tai ketkä toimivat parastuksen lähettiläinä organisaation sisällä​
  • Sopikaa uuden, hyvän käytännön seurannan tavoista ja konkreettiset seuraavat askeleet​ ​ ​

Viestintä

  • Huolehtikaa, että onnistuneista kokeiluista viestitään koko organisaatiolle. ​
  • Työpajan materiaaleja voi hyödyntää.​
  • Epäonnistuneistakin kokeiluista voi oppia​
  • Hyvä kello kauas kuuluu!​

Esimerkkitarina

Miten viestitään?