1. Tunnista

Tänne tunnistaminen
Sisällysluettelo

Miten tunnistamme kokeilun tarpeen?

Vaihtoehtoisia työkaluja:

  • Kehityskartta
  • Vision kehittely yhdessä (Kokeilut käytäntöön –työkirjasta)
  • Ohjeet yhteiseen visiointiin (Kokeilut käytäntöön –työkirjasta)
  • Vision hissipuhe (Kokeilut käytäntöön –työkirjasta)

Mitä muutosta haluamme?

Kokeilun tarkoitus on testata pienimuotoisesti sellaista tapaa, joka vie kohti yhteisesti sovittua toiminnan parempaa tulevaisuutta. Siksi on tärkeää keskustella ensin, mitä ongelmaa kokeilu ratkaisee nykytilanteessa ja millaista muutosta se veisi eteenpäin.

Kehityskartta

Tässä voisi esitellä kehityskartan.

Vision kehittely yhdessä

Kutsu kokeilun kehittäjät sekä sen tulevia käyttäjiä yhteiseen tulevaisuuden visiointihetkeen.

Pohtikaa mitä nykyisessä toiminnassa tulisi muuttaa? Millainen arki olisi nykyistä parempi? Mitä kokeilunne saisi aikaan 5 vuoden kuluttua? Lopuksi esittäkää visio lyhyen ja tiiviin hissipuheen muodossa (esim. 2-3 min) valitsemallenne yleisölle tai pienryhmissä toisillenne. Alla olevan kuvan plussa-merkeistä klikkaamalla saat lisää vinkkejä vision kirkastamisen eri vaiheisiin.

Kirkastamisharjoitus

Kirjoittakaa kirkastettu kokeilun visio kokeilun kirkastamistyökalun avulla ja pohtikaa vielä yhdessä esimerkiksi alla olevan mallin mukaan: Ketkä ovat kokeilun kehittäjiä? Mikä on kokeilun nimi? Kenen arkea se parantaa? Mitä laajempaa ongelmaa se ratkaisee? Mitä esteitä sen tulee ylittää?

Varaa tähän kirkastamisvaiheeseen 20–30 min.

Pohdi seuraavat vaiheet: visio, kokeilun nimi, ketkä, keiden arkea parantaa, mitä esteitä ylitetään ja mitä laajempaa ongelmaa ratkaistaan