Johtaminen ja yhteistyö työyhteisössä

Yrittäjänä voit vaikuttaa paljon siihen, millaiseksi yhteistyö yrityksessäsi muodostuu ja kuinka asiat hoituvat ja sujuvat yrityksessäsi.
Sisällysluettelo

Yhteistyön ja työntekijöiden johtamisen näkökulmasta kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota tiedonkulkuun, palautteen antamiseen, osaamisen kehittämiseen ja perehdytykseen. Löydät sivustolta ajatuksia ja vinkkejä, jotka auttavat sinua keskustelemaan työntekijöiden kanssa muun muassa töiden organisointiin, työnjakoon ja osallistumiseen liittyvistä kysymyksistä.

Sujuva yhteistyö on avain työntekijöiden parempaan hyvinvointiin ja työn parempaan tuottavuuteen – yrityksesi menestykseen.

Miten voisin toimia

Miten varmistamme työnteon sujuvuuden ja toimivan yhteistyön yrityksessämme?

Puhukaa näistä

  • Miten huolehdimme työn organisoinnista ja työtehtävien oikeudenmukaisesta jakautumisesta?
  • Miten huolehdimme, että työyhteisössämme jokainen voi osallistua ja vaikuttaa omaa työtään koskevaan suunnitteluun ja kehittämiseen? 
  • Miten varmistamme, että työnteon kannalta tarpeellinen tieto saavuttaa koko työyhteisömme?
  • Miten huolehdimme perehdytyksestä, palautteen antamisesta ja osaamisen kehittämisestä?