Työterveys ja työkyky

Alle 10 henkilöä työllistävissä yrityksissä jokaisen henkilön työpanos on yrityksen toiminnalle tärkeä. Yhdenkin henkilön sairastuminen, terveyden tai työkyvyn heikkeneminen kuormittaa kaikkia yrityksessä työskenteleviä, vaikuttaa yrityksen toimintaan ja saattaa heijastua myös asiakkaisiin.
Sisällysluettelo

Työnantajan on järjestettävä työterveyshuollon ennaltaehkäisevät palvelut lain edellyttämällä tavalla. Tämän lisäksi työnantaja voi hankkia sairaanhoidon palveluja työterveyshuollosta. Onko työterveyshuolto kumppaninne, joka tukee  

  • henkilöstön työkyvystä ja terveydestä huolehtimisessa sekä 
  • työolojen terveellisyyden ja turvallisuuden hallinnassa?

Tällä sivulla käsitellään, mitä yrityksessä voidaan tehdä henkilöstön työhyvinvoinnin, jaksamisen ja työkyvyn tukemiseksi yrityksen omin voimin ja yhdessä työterveyshuollon kanssa.

Miten voisin toimia

Puhukaa näistä

  • Millainen yhteinen toiminta tukisi terveyden ja työkyvyn ylläpitämistä meidän työpaikallamme? Millaisia toiveita meillä on?
  • Miten otamme puheeksi työkykyyn, työssä jaksamiseen, epäasialliseen kohteluun sekä päihteiden käyttöön liittyvät asiat?
  • Tutustukaa yhdessä työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan. Mitä siihen on kirjattu työkyvyn tuesta ja muusta yhteistyöstä? Millaisia toiveita meillä on työterveyshuollon toiminnalle?
  • Keskusteltaa yhdessä työterveyshuollon tekemästä työpaikkaselvitysraportista? Miten voisimme hyödyntää raporttia työolojen ja toimintatapojen yhteiseen kehittämiseen