Kansainvälisenä osaajana Suomessa – ohjeita oman osaamisen tunnistamiseen ja hyödyntämiseen

Työn hakemiseen ja työssä etenemiseen liittyy oman osaamisen tunnistaminen, sen esiin tuominen, kehittäminen ja ylläpito.

Kansainvälinen osaaja, näiltä sivuilta löydät tietoa oman osaamisen esiin tuomisesta ja kehittämisestä suomalaisessa työelämässä. Ohjeet tukevat työn hakua ja oman osaamisen hyödyntämistä sekä asiantuntijuuden syventämistä niin, että työsi on mahdollisimman mielekästä.
Sisällysluettelo

Suomi tarvitsee kansainvälisten asiantuntijoiden osaamista. Työn hakeminen Suomessa voi kuitenkin tuntua vaikealta, erityisesti ilman suomen- tai ruotsinkielen taitoa. Hyvä uutinen on, että työnantajien asenteissa on tapahtumassa muutoksia. Työn löytäminen kehittyvällä kielitaidolla tai täysin ilman sitä ei ole mahdotonta. Se vaatii kuitenkin usein sinnikkyyttä. Näiltä sivuilta löydät vinkkejä  siihen, miten kieleen liittyviin kysymyksiin kannattaa työtä hakiessa suhtautua .

Viestimme on, että älä lannistu vaan usko osaamiseesi! 

Verkostot  ovat tärkeitä työtä haettaessa ja myös työssä etenemisen kannalta. Verkostojen luomisen merkitys korostuu silloin, kun muutetaan uuteen maahan. Verkostoista saa tietoa ja niiden kautta avautuu uusia mahdollisuuksia. Verkostot merkitsevät myös, että et ole yksin. Työn löytäminen ja työssä eteneminen ei useinkaan ole vain meistä itsestä kiinni. Verkostoista saat tukea.