Työkokeilu ja työharjoittelu mahdollisuuksina

xx
Sisällysluettelo

TE-toimiston järjestämän työkokeilun avulla voi selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojaan tai mahdollisuuksiaan palata työmarkkinoille.

Työharjoittelu on yksi keino hankkia työkokemusta. Se on mahdollista virallisen oppilaitoksen tai TE-toimiston kautta. Se on aina opintoihin liittyvää tai TE-toimiston kautta sovittua ohjattua harjoittelua. Muut palkattomat työharjoittelun muodot eivät ole lainmukaisia.  Olennaista on, että työpaikalla on henkilö, joka tukee, neuvoo ja opastaa harjoittelijaa työssä.

Vapaaehtoistyö on myös keino kehittää omia työelämätaitoja. Se tarjoaa myös sosiaalisia kontakteja ja voi auttaa luomaan verkostoja. Etsi itseäsi kiinnostavia järjestöjä ja kartoita vapaaehtoistyön mahdollisuuksia niissä. Myös harrustuksissa ja erilaisissa luottamustehtävissä voi kerryttää työelämätaitoja.