Ylläpidä ja kehitä osaamistasi

Jatkuvasti muuttuva työelämä edellyttää meiltä myös oman osaamisen ylläpitoa ja päivittämistä. Osaamisen ylläpito on tärkeää myös silloin kun etsit töitä.
Sisällysluettelo

Kartuta ja ylläpidä osaamista  

Kun työelämän lyhyen ja pidemmän ajan tavoitteesi ovat sinulle selvät, pidä yllä ja kerrytä niihin tarvittavaa osaamista. Voit  ylläpitää ja kehittää osaamistasi muun muassa itseopiskelun ja koulutuksen kautta sekä osallistumalla oman alasi tilaisuuksiin. 

Verkostoidu

Sen lisäksi, että verkostoituminen  voi avata kiinnostavia mahdollisuuksia ja rakentaa linkkejä työelämään, se on myös keino pysyä perillä alasi kehityksestä. Etsi siis omien kiinnostuksen kohteittesi kannalta kiinnostavia henkilöitä esim. LinkedIn:istä ja muista sosiaalisen median palveluista ja ota heihin rohkeasti yhteyttä. 

Harkitse mentorin etsimistä

Mentorointi on hyvä tapa avartaa ja kehittää omaa osaamista, suunnitella uraa tai opintoja sekä luoda yhteyksiä työelämään. Mentorointi on luottamuksellinen keskustelusuhde, jossa lähtökohtana on mentoroitavan tarpeet ja tavoitteet. Sen perinteisessä muodossa pidempään työelämässä ollut mentori antaa mentoroitavalle ammatillista tukea ja vinkkejä. Mentoroinnin muotoja on muitakin; mentorin rooli voi olla myös lähempänä kuuntelijaa ja tukijaa kuin ammatillisen tiedon antajaa. Myös kollegat voivat toimia vertaismentoreina. Mentoria voit etsiä oman alasi mentorointiohjelmien kautta tai lähestymällä itse sinua kiinnostavaa henkilöä.

Perehdy tutkinnon rinnastamisen mahdollisuuksiin 

Ulkomailla suoritetun tutkinnon rinnastaminen suomalaisiin tutkintoihin ei ole aina suoraviivaista. Kaikkiin tehtäviin ei edellytetä tutkinnon rinnastamista. Jos olet alalla tai kiinnostunut tehtävistä, jotka edellyttävät sitä, perehdy mahdollisuuksiin hakea tutkinnon rinnastamista