5. Opi ja levitä

Toisen organisaation tai työyksikön hyvistä käytännöistä on mahdollisuus saada inspiraatiota oman toiminnan parantamiseen. Tällaista hyvistä käytännöistä oppimista kutsutaan parastamiseksi.​ ​
Sisällysluettelo

Parastaminen organisaatiosta toiseen​ ​

Oman hyvän käytännön kuvaamisesta toiselle organisaatiolle tai työyksikölle hyötyy myös organisaatio itse. Se pakottaa kuvaamaan käytäntöä niin, että muutkin sen ymmärtävät. Toisen osapuolen kysymykset auttavat näkemään ja perustelemaan mikä käytännössä on uutta ja omaperäistä. Samalla tapahtuu kokeilulle ominainen asia - laajeneminen yksityisestä tapauksesta yleiseen. Kun toinen organisaatio ”varastaa” idean ja soveltaa sitä omaan toimintaansa, siis ”parastaa”, tapahtuu uudelleen yleisen opitun periaatteen muuntuminen yksittäiseksi ratkaisuksi.​

Keskeiset toimijat – ketkä mukaan parastamiseen​ ​

Parastaminen voi tapahtua milloin vain kun kaksi eri organisaation tai työyksikön toimijaa tapaa. Parastamista voi tehdä tekemällä vierailun toiseen yksikköön tai organisaatioon, tai järjestämällä organisaatioiden toimijoiden keskinäinen oppimispaja. Parastamisessa on hyvä olla mukana seuraavat. Katso ja klikkaa alla olevan kolmion plussista.

Oppimispajan rakenne

Esimerkkitarina

Esimerkkitarina jatkuu, miten parastaminen sujui?