Kykyviisarilla kertyneen tiedon hyödyntäminen

Tehokas suunnittelu, seuranta, ohjaus ja päätöksenteko edellyttävät luotettavaa tietoa toiminnan kohteesta. Kun organisaatiossa käytetään Kykyviisari-toimintamallia, kertyy tietoa, jota voi hyödyntää sekä yksittäisten asiakkaiden kohdalla että toimintoja suunniteltaessa ja johdettaessa.
Sisällysluettelo

Seuraamalla tämän osion ohjeita, voit hyödyntää Kykyviisarin kerryttämää tietoa ryhmä- , organisaatio/hanke- ja palvelujärjestelmätasolla.

Logot: Euroopan unioni: Euroopan sosiaalirahasto, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 ja kykyviisari.