Tervetuloa

Tervetuloa oppimaan asiakasosallisuudesta! Asiakasosallisuudessa asiakkailla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa omaan palveluun sekä palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen, toteutukseen ja arviointiin. Se on tärkeää sujuvien ja hyvin toimivien palveluiden rakentamisessa.

Aloita oppaaseen tutustuminen katsomalla video, jolla asiakkaat kertovat asiakasosallisuudesta omasta näkökulmastaan. Miten sinä voisit ammattilaisena tukea asiakkaiden osallistumista? Videon kesto on 2:26.

Katso video:

Suomenkielisen tekstityksen videoon saat päälle klikkaamalla tekstitysikonia videon alapalkissa.

Kenelle opas on tarkoitettu?

Opas on kirjoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen tarpeisiin. Se on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, esihenkilöille, johtajille ja kehittäjille. Myös esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoalojen opettajat, opiskelijat ja kouluttajat voivat hyötyä oppaan sisällöistä. Asiakasosallisuuden ymmärtäminen kuuluu koko työyhteisölle, se ei ole vain tietyn aktiivisen porukan tai esihenkilön asia.” Opasta voivat hyödyntää hyvin sekä vanhat että uudet työntekijät. Se toimii hyvin perehdytysmateriaalina sekä keskustelun pohjana yhteisissä tiimipalavereissa ja kehittämistilaisuuksissa.

Opas koostuu seuraavista osioista:

Tämä opas koostuu neljästä osiosta ja niiden kesto on yhteensä noin 40–60 minuuttia. Käytä kuitenkin juuri sen verran aikaa kuin tarvitset, ja liiku osioiden välillä vapaasti. Meistä jokainen oppii omalla tyylillään ja omaan tahtiinsa.

  1. Mitä on asiakasosallisuus?
  2. Asiakasosallisuus syntyy vuorovaikutuksessa
  3. Kehittäminen yhdessä asiakkaan kanssa
  4. Asiakasosallisuuden johtaminen

Aivan loppuun olemme vielä koonneet Lisätietoja -osioon vinkkejä, mistä voit löytää lisää luettavaa ja lisää vinkkejä asiakasosallisuuden kehittämiseen.

Oppaan tausta

Opas on tehty osana Euroopan sosiaalirahaston sosiaali- ja terveysministeriön kautta rahoittamaa ja Työterveyslaitoksen, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen, Tampereen yliopiston ja Helsingin yliopiston toteuttamaa hanketta Sote-ammattilaiset asiakasosallisuuden osaajiksi (2019–2022). Oppaassa käytetyt sitaatit ja esimerkit ovat hankkeen aikana toteutuista yhteiskehittämisen työpajoista sekä asiakkaiden ja ammattilaisten haastatteluista.

Oppaan tekijät:

Työterveyslaitos: Elina Weiste, Anna-Leena Kurki, Vilja Rydman, Hilkka Ylisassi, Heli Heikkilä, Kirsi Luokkala, Sari Käpykangas, Mari Koivunen ja Pirita Männikkö.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Leini Sinervo.

Asiakasosallisuustyötä on tehty hankkeen aikana viidessä eri sote-organisaatiossa. Lämmin kiitos yhteistyökumppaneille!

Asiantuntijamme

Elina Weiste
vanhempi tutkija

elina.weiste@ttl.fi
+358 30 474 2077

 

Anna-Leena KurkiAnna-Leena Kurki
erityisasiantuntija

anna-leena.kurki@ttl.fi
+358 30 474 2958

Yhteistyökumppaneiden logot: Tampereen yliopisto, THL, PPSHP, KSSHP, Eksote, Helsingin yliopisto, Sotesi, Tays, Helsingin kaupunki

nuoliSiirry Mitä asiakasosallisuus on? -osioon.