Jokaisella on oikeus turvalliseen työskentelyyn ja vastuu siitä, kuinka toimii työryhmän tai työyhteisön jäsenenä – taidemuodosta, työtehtävästä tai työryhmän koosta riippumatta. Turvallisuus on kaikkien yhteinen asia, jota rakennetaan arjen yhteisessä tekemisessä ja toisten huomioimisena – kollegasta välittämisenä. Erityisesti suunnitteluvaiheessa tarvitaan yhteistä keskustelua turvallisen toiminnan edellytyksistä, resursseista ja aikatauluista.

Päivittäisen arjen toimintaan tarvitaan turvallisuuden johtamista ja hallintaa. Tätä on tehtävä kaikissa toiminnoissa ja tuotannon vaiheissa niin isossa organisaatiossa kuin itsensätyöllistäjänä pienessä työryhmässä. Turvallisuuden johtamisen ja hallinnan tarkoituksena on luoda edellytyksiä ja rakentaa kyvykkyyttä toimia turvallisesti esittävien taiteiden moninaisissa työympäristöissä, olivatpa ne sitten esityskäyttöön tarkoitettuja tiloja, ei-esityskäyttöön tarkoitettuja tiloja (esim. kauppakeskukset, koulut, hoivayksiköt) tai ulkoilmaesityksiä.

Raiderin sisältö:

Tähän turvallisuus- ja hyvinvointiraideriin valikoitunut sisältö pohjautuu Floor is Yours! -hankkeen tutkimuskyselyihin, haastatteluihin ja havainnointeihin sekä työpajojen materiaaleihin. Olemme tietoisesti  nostaneet esiin muutaman keskeisen näkökulman, jotka tukevat alan toimijoiden omaehtoista turvallisuuden ja hyvinvoinnin kehittämistä.

Toivomme, että tämä edistää avointa, reilua, keskustelevaa ja oppivaa turvallisuuskulttuuria!

Asiantuntijamme

Susanna Visuri Susanna Visuri
vanhempi asiantuntija

Susanna.Visuri@ttl.fi
+358 30 474 7548

 

Heli AnsioHeli Ansio
erityisasiantuntija

Heli.Ansio@ttl.fi

+358 30 474 2403

Työsuojelurahaston logo