Mielenterveyden tukeminen työssä on sekä voimavarojen vahvistamista että epäkohtiin puuttumista. Tässä materiaalissa esitellään keinoja vahvistaa mielenterveyttä johtamisella, tunnistaa mielenterveyden riskejä ja tukea työntekijöitä.

Työkalupakki esimiehille on osa sosiaali- ja terveysministeriön Hyvän mielen työpaikka -hanketta, jossa toteuttajana on Työterveyslaitoksen lisäksi Mieli Suomen Mielenterveys ry.

Hyvän mielen työpaikka -materiaalin sisältö:

1. Miten tuen mielenterveyttä johtamisella?
2. Miten lisään työntekijöiden voimavaroja?
3. Miten tunnistan mielenterveyden riskejä?
4. Miten käsittelen haastavia tilanteita työpaikalla?
5. Miten otan työkykyongelman puheeksi?
6. Miten tuen oireilevia ja sairastuneita työntekijöitä?

 

Asiantuntijamme


Pauliina Mattila-Holappa, Pauliina.Mattila-Holappa@ttl.fiElisa Valtanen, Elisa.Valtanen@ttl.fi

Työryhmä

  • Pauliina Mattila-Holappa
  • Elisa Valtanen
  • Marja Sarkkinen
  • Pirita Männikkö
  • Vilja Rydman
  • Ella Smeds
  • Pekka Laine

Kiitämme sivuston kehittämiseen osallistuneita esimiehiä ja kokemusasiantuntijoita.