Tällä sivustolla esitellään ja ohjataan, miten voit toteuttaa Muutosvuoropuhelun omassa työyhteisössäsi. Oheisessa videossa kuulet menetelmän kehittämiseen osallistuneiden henkilöiden kokemuksia menetelmän käytöstä ja hyödystä.

Muutosvuoropuhelussa tarkastellaan rinnakkain työyhteisön työn kehitystä sekä kunkin osallistujan omaa urapolkua ja ammatillista kehitystä. Tuloksena syntyy yhteisesti sovittuja ja työntekijöiden omia kehittämiskokeiluja, jotka uudistavat työtä ja vievät sitä eteenpäin haluttuun suuntaan.

Sivusto rakentuu Muutosvuoropuhelu-prosessin etenemisen mukaisesti:

Työterveyslaitos toteutti Muutosvuoropuhelu yksilöllisen ja yhteisöllisen kehittämistyön yhdistävänä mallina -hankkeen (MUPU-hanke) vuosina 2019–2021. Hanketta rahoittivat Työsuojelurahasto ja Työterveyslaitos. Hankkeeseen osallistuivat työpanoksellaan Porin kaupunki ja KVPS Tukena Oy sekä Miina Salo Helsingin kaupungilta ja Ella Kesälä Vantaan kaupungilta.

Hankkeessa on hyödynnetty myös Työsuojelurahaston rahoittamien ja Työterveyslaitoksen toteuttamien TOIMI-hankkeen (Ylisassi ym. 2016) ja SUJUT-hankkeen (Ala-Laurinaho ym. 2012) tuloksia.

 

Asiantuntijamme

Pääkaupunkiseutu

Heli Heikkilä, Heli.Heikkila@ttl.fi
Heli Heikkiä

Turku

Nina Olin, Nina.Olin@ttl.fi
Nina Olin

Tampere

Hanna Uusitalo, Hanna.Uusitalo@ttl.fi
Hanna Uusitalo

Oulu

Hilkka Ylisassi, Hilkka.Ylisassi@ttl.fi
Hilkka Ylisassi