Lisätietoa

Muutosvuoropuhelu-menetelmä pohjautuu kehittävän työntutkimuksen metodologiaan (Engeström 2015), ja siinä on sovellettu etenkin kehitysvuoropuhelu-menetelmän (esim. Ylisassi ym. 2016) ideaa sekä kehityskartta-työskentelyä (Ahonen ym. 2020).

Menetelmän kehittelyssä sekä näillä sivuilla olevien tekstien tuottamisessa on hyödynnetty seuraavia lähteitä, joista löydät myös itsellesi lisälukemistoa ja syventävää tietoa aihepiiriin liittyen:

Muutosvuoropuhelu-hankkeen aikana on kirjoitettu seuraavat blogit:

Suositeltavaa lisälukemistoa kehittävän työntutkimuksen viitekehyksestä:

  • Engeström, Y. (2015). Learning by Expanding. An Activity-theoretical approach to Developmental research. Second edition. Cambridge (England): Cambridge University Press.
  • Launis, K., Schaupp, M., Koli, A. & Rauhas-Huuhtanen, S. (2010). Muutospajaohjaajan opas. Tykes-raportteja 71. Helsinki.
  • Schaupp, M., Koli, A., Kurki, A-L. & Ala-Laurinaho, A. (2013). Yhteinen muutos. Työhyvinvointia työtä kehittämällä. Työterveyslaitos: Helsinki.
  • Virkkunen, J. & Shelley Newnham, D. (2013). The Change Laboratory. A tool for Collaborative Development of Work and Education. Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers.

Tutustu myös Kokeilut käytäntöön -työkirjaan (Saari ym. 2018), jonka kehittämiskokeilujen arviointityöskentelyä voit halutessasi yhdistää osaksi Muutosvuoropuhelu-prosessia.