Osallistu

Jäitkö kaipaamaan lisätietoja?

Tälle sivulle on koottu työterveysneuvotteluun liittyviä materiaaleja ja linkkejä, jotka syventävät tietämystäsi työterveysneuvottelusta. Kuuntele hyvää työterveysneuvottelua käsittelevä podcast ja tutustu sen jälkeen halutessasi muuhun materiaaliin.

Voit syventyä työkyvyn tukemiseen ja osatyökykyisyyteen liittyviin selvityksiin ja raportteihin. Löydät lisäksi kokoelman tärkeimmästä työterveysneuvotteluun liittyvästä lainsäädännöstä.

Selvityksiä ja tutkimuksia

Antti-Poika M, Martimo K-P (2010) Työkyvyttömyysriskin hallinta. Teoksessa: Martimo, Antti-Poika ja Uitti (toim.): Työstä Terveyttä. Porvoo, Työterveyslaitos & Duodecim: 210-223.

Juvonen-Posti P (2018) Work-related rehabilitation for strengthening working careers : a multiperspective and mixed methods study of its mechanisms. University of Oulu Graduate School, University of Oulu, Faculty of Medicine, Oulu University Hospital, Finnish Institute of Occupational Health.

Juvonen-Posti P, Jalava J (2008) Lupaavia käytäntöjä pk-työpaikoille työhyvinvoinnin ja sairauspoissaolojen hallintaan ja seurantaan. Onnistunut työkykyasioiden puheeksiotto. JATS – Työssä jatkamisen tukeminen ja sairauslomakäytännöt 2005–2008. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:34.

Juvonen-Posti P, Pesonen S, Toivio P,  Sallmén M, Himanen A-K, Hannu T, Takala E-P, Niiranen K,  Autti-Rämö I, Hinkka K, Uitti J (2014) Työssä jatkamisen tuki pitkittyvässä työkyvyttömyydessä. Arviointitutkimus 1.6.2012 voimaan astuneiden työterveyshuoltolain ja sairausvakuutuslain muutosten täytäntöönpanon toteutumisesta. Työterveyslaitos.

Juvonen-Posti P & Pensola T (toim.) (2016) Kohti koordinoitua yhteistoimintaa. Ammatillisen kuntoutuksen työnjako. Sosiaali- ja terveysministeriö, Työterveyslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kelan tutkimusosasto.

Nevala N(2012) Työolosuhteiden mukauttaminen tukee osatyökykyisten ja vammaisten henkilöiden työssä jatkamista. Työterveyslääkäri 30:3

Nevala N, Pehkonen I, Koskela I, Ruusuvuori J, Anttila H (2014) Työolosuhteiden mukauttaminen vammaisilla henkilöillä: vaikuttavuus sekä estävät ja edistävät tekijät. Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus.

Nevala N, Pehkonen I, Koskela I, Ruusuvuori J, Anttila H (2015) Workplace Accommondation Among Persons with Disabilities: A Systematic Review of Its Effectiveness and Barriers or Facilitators. Journal of Occupational Rehabilitation 25:432–448.

Reho T,  Atkins S, Talola N, Ojajärvi U, Sumanen M, Viljamaa M,  Uitti J (2018). Työterveysneuvottelut työssä jatkamisen tukena – kuvaileva tutkimus. Suomen Lääkärilehti73(36): 1948–1953

Seppänen-Järvelä R, Syrjä V, Juvonen-Posti P, Pesonen S, Laaksonen M, Tuusa M, Savinainen M & Henriksson M (2015) Yhteistoimintaa ja yksilöllisiä valintoja kuntoutumisen polulla. Kelan työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen tapaustutkimus. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 141. Helsinki, Kela.

Tuisku K, Juvonen-Posti P, Härkäpää K, Heilä H, Vainiemi K & Ropponen T (2013) Ammatillinen kuntoutus mielenterveyshäiriöissä. Duodecim 129(24):2623‒32.

Valtakunnallinen työterveystoiminnan vaikuttavuus ja sen indikaattorit -hanke (2015-2018).

Valtionhallinnon raportteja ja muistioita
Lainsäädäntöä

 

Työn muokkaus ja työympäristön muutokset

Videot sisältävät konkreettisia esimerkkejä työn ja työympäristön muokkauksesta.

Työhön paluun haasteet ja ratkaisut -podcast käsittelee mm. osasairauspäivärahaa ja työkokeilua.

Kuinka huomioit kuulo- tai näkövammaisen työssä? Lisää aiheesta täällä:

Kuuloliitto: kuulolla työssä 

Näkövammainen ja työ -tietokortti

Millaisia ovat työn muokkauksen keinot, kun mielenterveyden häiriö vaikuttaa työkykyyn? Löydät tietoa täältä.


Työterveysneuvottelu työhön paluun tuessa -hanke

Työterveysneuvottelu – ratkaisuja työhön -oppimisohjelma on toteutunut yhteistyössä kahden tutkimus- ja kehittämishankkeen kanssa. Työterveyslaitoksen ja Tampereen yliopiston Työsuojelurahaston rahoituksella toteutunut Työterveysneuvottelu työhön paluun tuessa -hankkeessa (2015-2018) tutkittiin työterveysneuvottelujen vuorovaikutus- ja päätöksentekoprosessia. Tietoa ohjelmaan tuotti myös Euroopan Sosiaalirahaston rahoituksella toteutettu Työterveyslaitoksen, Tampereen yliopiston ja Pihlajalinnan Työterveystoiminnan vaikuttavuus ja sen indikaattorit -hanke (2015-2018).

Työterveysneuvottelu työhön paluun tuessa -hankkeessa mukana

Työterveyslaitos

Pirjo Juvonen-Posti, Inka Koskela, Sanna Pesonen, Elina Weiste, Nina Nevala, Helena Nyman, Marita Riikonen, Mika Nyberg, Soile Seppänen, Ritva Horppu, Eero Nukari, Pirita Männikkö, Anne Aukee, Joonas Heikkinen, Aino Liinoja, Leena Yliluoma.

Tampereen yliopisto

Johanna Ruusuvuori, Hanna-Leena Ristimäki

Kiitos!

Lämmin kiitos kaikille yhteistyökumppaneille. Erityiskiitokset Elina Mehtonen, Kirsi Unkila, hankejohtoryhmä, näyttelijät ja Videolle Productions Oy:n tuotantotiimi!

 

 

 

Osallistu