Pikaopas työterveysneuvotteluun

Löydät tältä sivulta tiivistetyt perustiedot työterveysneuvottelusta. Ne sinun on vähintään tiedettävä, kun osallistut työterveysneuvotteluun!

Mikä työterveysneuvottelu?

Työterveysneuvottelussa sovitaan yhdessä, millä keinoin työssä jatkaminen työntekijälle on mahdollista hänen alentuneesta työkyvystään huolimatta.

Työuran osalta neuvotellaan välittömistä työssä jatkamisen ja työhönpaluuvaiheen järjestelyistä ja samalla myös pidempiaikaisista tavoitteista.

Työterveysneuvotteluun osallistuvat tavallisesti työntekijä, työterveyshuollon edustaja, työpaikalta lähiesimies ja tarvittaessa hänen esimiehensä tai edustaja henkilöstöhallinnosta. Lisäksi työntekijä voi kutsua neuvotteluun valitsemansa tukihenkilön. Osallistujat on voitu määritellä myös työpaikan työkyvyn tuen toimintamallissa. 

Tiesitkö, että...
Yli neljänneksellä ei ollut ollenkaan sairauspoissaoloja ennen työterveysneuvottelua ja noin joka kolmannella neuvottelua edelsi yli 90 päivän sairauspoissaolo edeltävän kahden vuoden ajalla (Reho ym. 2018).

Työterveysneuvottelun eri vaiheet ovat valmistautuminen, neuvotteleminen ja työhön paluun seuranta.

Vuorovaikutus

Muista kunnioittava ja kannustava keskustelutapa. Puheenjohtaja huolehtii siitä, että kaikkien työterveysneuvotteluun osallistuvien näkemykset tulevat kuulluiksi ja käsitellyiksi neuvottelun aikana.

Jokainen neuvotteluun osallistuva huolehtii osaltaan siitä, että neuvotteluilmapiiri on luottamuksellinen ja turvallinen.

Muistio

Työterveysneuvottelun muistioon kirjataan aika, paikka, läsnäolijat, muistion kirjaaja, tehdyt päätökset, vastuuhenkilöt ja seuranta. Kaikkien osallistujien tulee hyväksyä muistio. Muistio on työnantajan dokumentti ja se voidaan ottaa myös potilaskertomuksen liitteeksi.

Jos terveydentila- tai muita yksityisyyden suojaan kuuluvia salassa pidettäviä tietoja joudutaan neuvottelussa käsittelemään, niitä ei kirjata muistioon. Muistiosta saa kopion työntekijä, esimies ja työterveyshuolto. Muistio säilytetään tietoturvallisesti.

Muistiopohjan työterveysneuvotteluun voit ladata tästä (.docx -tiedosto).

Klikkaamalla kuvan plus-merkkejä saat vinkkejä työterveysneuvotteluun valmistautumiseen omasta näkökulmastasi.

 

Voit myös testata ja lisätä osaamistasi alla olevien väittämien avulla.

 

nuoli

Siirry lukemaan lisää työterveysneuvottelusta työntekijän, esimiehen tai työterveyshuollon näkökulmasta.