Törmäätkö työsi sujuvuutta heikentäviin tilanteisiin, joissa digitaaliset palvelut eivät toimi?
Haluaisitko lisätietoa etäpalveluiden uudistamisesta terveydenhuollon organisaatiossa?
Tämä on etäpalveluiden kehittämistä ja käyttöönottoa käsittelevä opas, joka tarjoaa tukea ja vinkkejä terveydenhuollon organisaatioiden uudistamistyöhön.

Kenelle opas on tarkoitettu?

Opas on tarkoitettu ensisijassa niille terveydenhuollon organisaatioiden työntekijöille, jotka osallistuvat palvelu-uudistusten suunnitteluun, käyttöönottoon ja niitä koskevaan päätöksentekoon tai muuten käyttävät etäpalveluita työssään. Myös muut ammattiryhmät voivat hyötyä oppaan sisällöistä.

Mistä tässä oppaassa on kyse?

Oppaan tavoitteena on tukea terveydenhuollon etäpalvelujen kehittämistä, käyttöönottoa ja jatkuvaa arviointia. Oppaassa käsitellään etäpalveluiden käyttöönottoa sosio-kulttuurisesta näkökulmasta, johon Terveydenhuollon työntekijät digimurroksessa –tutkimushanke on nojannut. Kehittämisen mallina oppaassa sovelletaan palvelumuotoiluajattelua.

Mitä palvelumuotoilu tarkoittaa?

Palvelunmuotoiluprosessin lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet, joihin lähdetään ideoimaan ja kehittelemään ratkaisua. Ratkaisu muovataan ja vakioidaan lopulta palvelumalliksi, joka on hyvän dokumentaation ja selkeän määrittelyn vuoksi myös toistettavissa.

Aiheesta lisää julkaisussa: Hiltunen P. (2017). Palvelusta tuotteeksi: Käsikirja palvelutuotteiden muotoiluun. Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokra.

Oppaassa kuvataan, kuinka uudistus etenee nykytilanteen ymmärtämisestä ja kehittämisideoiden luovasta keksimisestä pilotoinnin kautta uudenlaisen palvelun arvioivaan käyttöönottoon.

Tämä opas tarjoaa välineitä terveydenhuollon uusien ja jo käytössä olevien etäpalveluiden kehittämiseen ja sujuvaan käyttöönottamiseen. Sujuvat etäpalvelut mahdollistavat palvelujen laadun ja asiakaslähtöisyyden kehittämisen, saatavuuden, nopeuden ja vaivattomuuden parantamisen ja kustannustehokkuuden lisäämisen. Ne voivat tukea myös hoidon tuloksellisuuden ja resursoinnin kehittämistä.

Opas on osa Työsuojelurahaston rahoittamaa ja Työterveyslaitoksen ja Tampereen yliopiston toteuttamaa hanketta “Terveydenhuollon työntekijät digimurroksessa: Yhteistyön ja asiakaslähtöisyyden uudet haasteet”. (Hankkeen johtajat Päivi Husman, Työterveyslaitos ja Johanna Ruusuvuori, Tampereen yliopisto)

Sakari Ilomäki, Tiina Koivisto, Inka Koskela, Elisa Kurtti

Työterveyslaitoksen, Tampereen yliopiston ja Työsuojelurahaston logot.