Tämän tietopaketin luettuasi sinulla on

  • syvempi käsitys kansallisista potilastietojen kirjaamisrakenteista
  • tietoa, mitä hyötyä ammattilaiselle on rakenteisesta kirjaamisesta
  • osaamista yhtenäistää potilastietojen kirjaamista työterveyshuollossa

Potilastietojen yhtenäinen kirjaamistapa varmistaa mahdollisuuden potilastietojen käyttöön koko hoitoketjun aikana. Samalla voidaan varmistaa tarvittavien tietojen saanti valtakunnalliseen seurantaan.

Tietopaketin ovat tuottaneet kehittämispäällikkö Sari Nissinen ja ylilääkäri Satu Soini Työterveyslaitoksesta. Tietopaketti on toteutettu osana TYÖKE – Verkostoilla tehoa soteen, työkyvyn tukeen ja työikäisten terveyteen -ESR-hanketta.

Voit kysyä lisää tai antaa palautetta: sari.nissinen[at]ttl.fi tai satu.soini[at]ttl.fi

 

Euroopan unioni: Euroopan sosiaalirahaston logo

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo