Rastita ne kohdat, joihin sinulla on mielestäsi oikeus