Työkalupakki

Tältä sivulta löydät ohjeita ja työkaluja harjoitteluun.
Sisällysluettelo

1. Kanvaasityökalu harjoittelun ja varautumisen tueksi

2. HF-Tool™ -työkalu poikkeama-analyysiin

Työkalu tukee laajaa ja analyyttista poikkeama-analyysin tekoa.

 

Vinkki: Korona-opit talteen

Voitte hyödyntää HF tool™  -ajattelua organisaatiossanne, kun arvioitte mitä asioita korona-kriisistä opittiin. Kokeilimme tätä toimintamallia eräässä sote-alan kuntayhtymässä korona-oppien keräämiseen. Osallistujat kertoivat, että malli auttoi jäsentämään isoa kokonaisuutta. Esimerkiksi sähköisten palvelujen tehostuminen ja uudet puhelinhaastattelurutiinit havaittiin onnistumisiksi. Kehittämiskohteista esimerkkinä voidaan mainita havainto terveydenhuollon ja opetustoimen yhteistyön puutteellisuudesta.

Lataa alla oleva materiaali ja hyödynnä HF tool™ -työkalua työyhteisösi kanssa.

 

Ladattavat materiaalit: 

Ideointitekniikoita työyhteisöön

Testaa jotain esitellyistä ideointitekniikoista työyhteisössäsi. Lataa itsellesi tästä 

Valitkaa ryhmällenne ajankohtainen aihe.

Esimerkkejä aiheista: 

  • Miten voimme harjoitella häiriötilanteita arjessa 
  • Miten voimme lisätä työturvallisuutta 
  • Miten lisäämme osallistumisen mahdollisuuksia