Denna handbok kompletterar därmed informationen om företagsfysioterapeuternas och företagspsykologernas arbete i handboken God företagshälsovårdspraxis. I handboken tas inte ställning till ersättning av företagshälsovårdskostnader.

Ett varmt tack till kommentatorerna.

Författarteamet:

  • Heli Hannonen
  • Tiina Koivisto
  • Johanna Koroma
  • Mika Nyberg
  • Merja Perkiö-Mäkelä
  • Erja Sormunen
  • Teemu Paajanen (Avsnitten om bedömning av den kognitiva funktionsförmågan)
Med detta formulär kan du ge respons på God praxis inom företagsfysioterapi och företagspsykologi handledningen.