För vem?

Med hjälp av det här programmet kan arbetstagaren, chefen och företagshälsovården lära sig hur man under mötet kan hitta bästa möjliga lösning för att arbetstagarens ska orka i arbetet trots nedsatt arbetsförmåga.

Ett nätverksmöte ordnas till exempel när man under sjukledigheten planerar arbetstagarens återgång i arbetet. Man kan också ordna ett möte för uppföljning av hur arbetstagarens återgång i arbetet har lyckats.

Programmets syfte?

Med hjälp av inlärningsprogrammet kan du ta reda på hur du i din roll bör förbereda dig inför ett nätverksmöte. I avsnittet Mot gemensamma lösningar får du exempel på hur man med goda interaktionsfärdigheter kan hitta lösningar för att arbetstagaren ska orka i arbetet.

Inlärningsprogrammet ger dig koncentrerad evidensbaserad kunskap gällande nätverksmöten och möjligheter att testa dina kunskaper. Du kan också lära dig hur interaktionen, dvs. växelverkan, påverkar deltagarnas gemensamma beslut vid nätverksmöten.

Tips
Du får fritt länka detta inlärningsprogram till exempel till webbplatser, intranätet på din arbetsplats och till olika anvisningar.

Hur snabbt kan man gå igenom inlärningsprogrammet?

Om du har endast ett par minuter på dig kan du åtminstone läsa snabbguiden. Det tar cirka 20 minuter att gå igenom ett avsnitt. Det finns sammanlagt fyra avsnitt. Dessutom kan du ta del av tilläggsmaterialet.

Ha givande nätverksmöten!

Respons
Om du vill ge respons eller kommentarer om detta inlärningsprogram kan du lämna dem till oss på denna responsblankett.