Työn ja vapaa-ajan tasapaino

Työ- ja vapaa-aika on tärkeä saada tasapainoon, jotta palautuminen onnistuu. Teknologian kehittyminen ja tietotyön lisääntyminen ovat asettaneet haasteita työajan rajaamiselle. Työstä irrottautuminen niin tauoilla, töissä kuin työpäivän jälkeen on haasteellista. Työhön liittyvät ajatukset saattavat seurata kotiin. Työn ja ei-työn erottelu voidaan kokea haasteelliseksi (esim. sosiaalinen media). Työaika liukuu ja muuttuu rajattomaksi. Sähköposteihin on helppo vastata työajan ulkopuolellakin ja toisaalta osalle koti saattaa olla pääasiallinen työskentely-ympäristö. Työntekijät voivat olla tavoitettavissa puhelimen ja sähköpostin välityksellä ympäri vuorokauden, jolloin työstä irrottautuminen on haastavaa.
Sisällysluettelo

Vinkkejä työn ja vapaa-ajan tasapainottamiseen

Palautumista vapaa-ajalla edistää työstä irrottautuminen fyysisesti, ajallisesti ja henkisesti. Tietokoneen jättäminen töihin, sähköpostien lukematta jättäminen työpäivän jälkeen ja itselle mieleinen tekeminen vapaa-ajalla ovat esimerkkejä työstä irrottautumisesta.

Vapaa-ajalla olisi hyvä olla vastapainoista toimintaa työlle. Esimerkiksi istumatyötä tekevälle sopii erityisesti liikunta ja muut toiminnalliset harrastukset. Palautumisen tulisi olla aktiivista ja passiivista, joka koostuu rentoutumisen, lepäämisen ja liikkumisen, oppimisen ja tekemisen tasapainosta.