Työterveysneuvottelu – ratkaisuja työhön

Tämä on työterveysneuvottelun vuorovaikutusta tukeva ja kehittävä oppimisohjelma työntekijälle, esihenkilölle ja työterveyshuollolle.
-

Kenelle?

Tämän ohjelman avulla sekä työntekijä, esimies että työterveyshuolto oppivat, miten neuvottelulla saavutetaan paras mahdollinen ratkaisu työntekijän työssä jatkamiselle alentuneesta työkyvystä huolimatta.

Työterveysneuvotteluja järjestetään esimerkiksi, kun suunnitellaan työntekijän työhön paluuta sairauspoissaolon aikana. Neuvotteluja käydään myös, kun seurataan työntekijän työhön paluun onnistumista.

Mitä opit?

Oppimisohjelman avulla voit tarkistaa juuri omasta näkökulmastasi, miten sinun kannattaa valmistautua työterveysneuvotteluun. Kohti yhteisiä ratkaisuja -osiossa saat esimerkkejä siitä, miten hyviä vuorovaikutustaitoja hyödyntäen löydetään ratkaisuja työntekijän työssä jatkamiselle. Etätyöterveysneuvottelun toimivat käytännöt -osiosta löydät hyviä käytäntöjä niihin tilanteisiin, kun työterveysneuvottelu pidetään etäyhteydellä.

Oppimisohjelman avulla saat tiivistä tutkittua tietoa työterveysneuvottelusta ja mahdollisuuden testata tietojasi. Voit myös oppia, miten vuorovaikutus vaikuttaa työterveysneuvottelussa osallistujien yhteiseen päätöksentekoon.

Vinkki!

Voit vapaasti linkittää tätä oppimisohjelmaa esimerkiksi verkkosivuille, työpaikkasi intranettiin ja eri ohjeistuksiin. 

Miten nopeasti ohjelman voi käydä läpi?

Jos sinulla on vain pari minuuttia aikaa, lue ainakin pikaopas. Yhden osion läpikäyminen kestää noin 20 min. Osioita on yhteensä viisi. Lisäksi voit tutustua lisämateriaaliin.

Menestystä työterveysneuvotteluun!

Avainsanat

Työterveys