OVA-ohje: 1-BUTANOLI - tiivistelmä


1-Butanolin OVA-ohjeeseen


1-Butanolia käytetään laajasti kemianteollisuudessa

1-Butanolia käytetään liuottimena ja synteesien välituotteena muun muassa maali-, lääke- ja kemianteollisuudessa. Sitä käytetään myös torjunta-aineiden, hydraulinesteiden, pesuaineiden, pehmentimien, vahojen, kankaiden ja tekstiilien valmistuksessa. Lisäksi 1-butanoli toimii mm. jäätymisenestoaineena polttoaineissa, aromiaineena elintarvikkeissa ja uuttoliuottimena kasvirasvojen tuotannossa.

1-Butanoli on syttyvä neste

1-Butanoli on väritön neste, jolla on alkoholeille tyypillinen haju. Se on huoneenlämmössä haihtuvaa ja sen höyry on ilmaa raskaampaa. 1-Butanoli reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien, kuten peroksidien ja halogeenien, kanssa sekä voimakkaiden pelkistimien, vahvojen happojen, alkalimetallien ja alumiinin kanssa. Reaktioissa vapautuu lämpöä. Reaktioissa voimakkaiden hapettimien, alkalimetallien ja alumiinin kanssa voi muodostua syttyvää vetykaasua. 1-Butanoli syövyttää joitakin kumeja ja muoveja. 1-Butanoli on syttyvä neste, jonka höyry voi muodostaa syttyvän seoksen ilman kanssa. Suljettu 1-butanolisäiliö voi repeytyä tulipalon kuumentamana.

1-Butanoli hajoaa ympäristössä nopeasti

Ilmaan joutunut 1-butanoli hajoaa hydroksyyliradikaalien vaikutuksesta. Vesiliukoisena aine voi myös huuhtoutua sateen mukana maahan. Maahan joutunut 1-butanoli voi haihtua kuivasta ja kosteasta pintamaasta. Se ei sitoudu maa-ainekseen, joten se on maaperässä helposti kulkeutuvaa ja sen joutuminen pohjaveteen on mahdollista. 1-Butanoli on hyvin vesiliukoista. Se kuitenkin haihtuu melko nopeasti pintavedestä. 1-Butanoli on biologisesti nopeasti hajoavaa aerobisissa olosuhteissa. Se on vain hyvin lievästi myrkyllistä vesieliöille, eikä aineen ole todettu kertyvän ravintoverkkoon.

1-Butanoli ärsyttää silmiä, hengitysteitä ja ihoa

1-Butanolihöyry aiheuttaa silmien ja hengitysteiden ärsytystä sekä keskushermosto-oireita, kuten päänsärkyä, huimausta ja uneliaisuutta. Nestemäisen 1-butanolin roiske aiheuttaa silmissä voimakasta ärsytystä. 1-Butanoli ärsyttää ihoa ja imeytyy ihon kautta elimistöön. Nieltynä 1-butanoli aiheuttaa keskushermosto-oireita ja ruoansulatuskanavan ärsytystä. Vaikutukset ilmenevät esimerkiksi uneliaisuutena, huimauksena, pahoinvointina, ripulina, oksenteluna ja polttavana vatsakipuna. Keskushermosto-oireet ovat hyvin samankaltaisia kuin etanolilla, mutta 1-butanolilla vaikutukset ovat pidempikestoisia ja ilmenevät jo pienemmissä pitoisuuksissa. Samanaikainen altistuminen etanolille lisää 1-butanolin haittavaikutuksia. Nestemäisen 1-butanolin joutuminen keuhkoihin nielemisen tai oksentamisen yhteydessä voi aiheuttaa vakavan, jopa kuolemaan johtavan keuhkotulehduksen.

Toistuva ihokosketus nestemäisen 1-butanolin kanssa kuivattaa ihoa. Tutkimuksissa on saatu viitteitä myös 1-butanolihöyryn osallisuudesta työperäiseen kuulon heikkenemiseen sekä kuulo- ja tasapainohermon vaurioihin.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T3a (Syttyvät nesteet)

Arvioitu vaara-alue: Pienessä vuodossa eristä 25 metriä kaikkiin suuntiin. Suuressa vuodossa eristä 25 m kaikkiin suuntiin sekä 100 m tuulen alapuolella.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä. OVA-etusivulle

Päivitetty 22.10.2014
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos