OVA-ohje: 1-PROPANOLI - tiivistelmä


1-Propanolin OVA-ohjeeseen


1-Propanolia käytetään laajasti kemianteollisuudessa

1-Propanolia käytetään liuottimena ja synteesien välituotteena muun muassa maali-, lääke- ja kemianteollisuudessa. Sitä käytetään myös painovärien valmistuksessa, kosmetiikka- ja hygieniatuotteissa, jäänesto-, pesu- ja desinfiointiaineissa, pestisideissä ja hyönteismyrkyissä, aromiaineena elintarvikkeissa sekä uuttoliuottimena kasvirasvojen tuotannossa.

1-Propanoli on helposti syttyvä neste

1-Propanoli on kirkas, väritön neste, jolla on alkoholeille tyypillinen haju. Se on huoneenlämmössä haihtuvaa ja sen höyry on ilmaa raskaampaa. 1-Propanoli reagoi voimakkaiden hapettimien, kuten perkloraattien ja nitraattien, kanssa aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran. Reaktioissa maa-alkalimetallien, voimakkaiden pelkistimien ja nitridien kanssa muodostuu syttyviä ja/tai myrkyllisiä kaasuja. 1-Propanoli syövyttää joitakin kumeja ja muoveja. 1-Propanoli on helposti syttyvä, palava neste. Se syttyy herkästi lämmön, kipinöiden ja liekkien vaikutuksesta. 1-Propanolihöyry voi muodostaa syttyvän seoksen ilman kanssa. Suljettu 1-propanolisäiliö voi repeytyä tulipalon kuumentamana.

1-Propanoli hajoaa ympäristössä nopeasti

Ilmaan joutunut 1-propanoli hajoaa hydroksyyliradikaalien vaikutuksesta. Vesiliukoisena aine voi myös huuhtoutua sateen mukana maahan. Maahan joutunut 1-propanoli voi haihtua kuivasta ja kosteasta pintamaasta. Se ei sitoudu maa-ainekseen, joten se on maaperässä helposti kulkeutuvaa ja sen joutuminen pohjaveteen on mahdollista. 1-Propanoli on hyvin vesiliukoista. Se kuitenkin haihtuu melko nopeasti pintavedestä. 1-Propanoli on biologisesti nopeasti hajoavaa aerobisissa olosuhteissa ja se hajoaa myös anaerobisissa olosuhteissa. 1-Propanoli on vain hyvin lievästi myrkyllistä vesieliöille, eikä aineen ole todettu kertyvän ravintoverkkoon.

1-Propanolin terveysvaikutukset

Suurista, työilman ohjearvon selvästi ylittävistä 1-propanolihöyrypitoisuuksista saattaa aiheutua keskushermosto-oireita. Myös silmien, nenän ja ylempien hengitysteiden ärsytystä voi esiintyä. Nestemäisen 1-propanolin roiske aiheuttaa silmissä voimakasta ärsytystä. 1-Propanoli imeytyy ihon kautta elimistöön. Nieltynä 1-propanoli aiheuttaa keskushermosto-oireita ja ruoansulatuskanavan ärsytystä. Vaikutukset ilmenevät esimerkiksi uneliaisuutena, huimauksena, pahoinvointina, ripulina, oksenteluna ja polttavana vatsakipuna. Keskushermosto-oireet ovat hyvin samankaltaisia kuin etanolilla, mutta 1-propanolilla vaikutukset ovat pidempikestoisia ja ilmenevät jo pienemmissä pitoisuuksissa. Samanaikainen altistuminen etanolille lisää 1-propanolin haittavaikutuksia. Nestemäisen 1-propanolin joutuminen keuhkoihin nielemisen tai oksentamisen yhteydessä voi aiheuttaa vakavan, jopa kuolemaan johtavan keuhkotulehduksen.

Toistuva ihokosketus nestemäisen 1-propanolin kanssa kuivattaa ihoa ja saattaa aiheuttaa ärsytysihottumaa.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T3b

Arvioitu vaara-alue: Eristä 25 metriä kaikkiin suuntiin.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä. OVA-etusivulle

Päivitetty 1.6.2016
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos