OVA-ohje: BCDMH (bromi-kloori-5,5-dimetyylihydantoiini) - tiivistelmä


BCDMH:n OVA-ohjeeseen


BCMDH on limanestoaine teollisuusprosesseissa

BCDMH on biosidi, jota käytetään limanestoaineena paperi- ja selluteollisuuden prosesseissa ja teollisuuden kiertovesijärjestelmissä sekä pintojen desinfiointiaineena. BCMDH on valkoista, kellertävää tai harmahtavaa kiinteää ainetta.

BCMDH muodostaa myrkyllisiä kaasuja reaktiossa happojen kanssa

BCDMH on hapettava aine ja voi reagoida vaarallisesti mm. syttyvien aineiden kanssa. Aineen kuumentuessa ja reaktiossa happojen kanssa muodostuu myrkyllisiä ja syövyttäviä kaasuja (mm. bromi- ja kloorivety).

BCMDH on erittäin myrkyllistä vesieliöille

BCMDH kulkeutuu helposti maaperässä ja sen joutuminen pohjaveteen on mahdollista. BCMDH liukenee veteen ja on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Aine hajoaa ympäristössä hydrolyyttisesti ja biologisesti.

BCMDH on syövyttävää

BCMDH:n pöly ja liuoksen roiske voivat aiheuttaa silmässä vakavan syöpymävamman. Aine voi syövyttää myös ihoa. BCMDH:n nieleminen voi vaurioittaa ruuansulatuskanavaa aiheuttaen vatsakipua ja pahoinvointia.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T5.1 (Hapettavat aineet)

Arvioitu vaara-alue: Eristä vuotaneen aineen välitön ympäristö.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.OVA-etusivulle

Laadittu 17.3.2016.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos