OVA-ohje: Kuparipitoiset suolakyllästeet (C-kyllästeet) - tiivistelmä


C-kyllästeiden OVA-ohjeeseen


C-kyllästeitä käytetään puutavaran painekyllästystykseen

C-kyllästeet ovat sinertäviä tai sinivihreitä nesteitä, jotka sisältävät emäksistä kupari(II)karbonaattia ja muita teho- ja apuaineita. Tuotteiden koostumukset vaihtelevat. C-kyllästeitä käytetään puutavaran teolliseen painekyllästystykseen.

C-kyllästeet voivat reagoida kiivasti happojen ja hapettimien kanssa

C-kyllästeet eivät ole helposti syttyviä, mutta kyllästeliuos voi palaa kuumennettuna. C-kyllästeliuoksen palaessa muodostuu myrkyllisiä kaasuja (mm. typen oksidit). C-kyllästeet voivat reagoida kiivaasti happojen ja voimakkaiden hapettimien kanssa.

C-kyllästeet ovat erittäin myrkyllisiä vesieliöille

C-kyllästeiden sisältämä kupari sitoutuu helposti maaperään ja vesistöjen mineraalihiukkasiin. Maaperän ja vesistöjen happamuus voi kuitenkin vähentää kuparin sitoutumista. Kupari on erittäin myrkyllistä vesieliöille ja saattaa kertyä vesieliöihin. C-kyllästeet voivat sisältää myös muita vesieliöille myrkyllisiä ainesosia.

Emäksiset C-kyllästeet ovat syövyttäviä

Osa C-kyllästeistä on voimakkaasti emäksisiä (pH > 9). Emäksisen C-kyllästeliuoksen roiske voi aiheuttaa silmässä vakavan syöpymävamman. Iholle roiskunut liuos voi syövyttää ihoa. C-kyllästeliuoksen nieleminen voi vaurioittaa ruuansulatuskanavaa. Osa C-kyllästeistä sisältää lisääntymiselle vaarallisia ja allergista kosketusihottumaa aiheuttavia aineisosia.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T8a (Syövyttävät nesteet)

Arvioitu vaara-alue: Eristä vuotaneen aineen välitön ympäristö.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.OVA-etusivulle

Laadittu 17.3.2016.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos