OVA-ohje: DBNPA (2,2-dibromi-2-syanoasetamidi) - tiivistelmä


DBNPA:n OVA-ohjeeseen


DBNPA on limanestoaine teollisuusprosesseissa

DBNPA on biosidi, jota käytetään limanestoaineena paperi- ja selluteollisuuden prosesseissa sekä teollisuuden kiertovesijärjestelmissä. Ainetta myydään sekä jauheena että liuoksena.

DBNPA muodostaa kuumennettaessa myrkyllisiä kaasuja

DBNPA hajoaa kuumennettaessa muodostaen syövyttäviä ja myrkyllisiä kaasuja kuten bromivetyä ja typen oksideita. DBNPA reagoi emästen, amiinien sekä voimakkaiden hapettimien ja pelkistimien kanssa ja hajoaa hitaasti kosteuden ja auringonvalon vaikutuksesta.

DBNPA on erittäin myrkyllistä vesieliöille

DBNPA kulkeutuu helposti maaperässä ja sen joutuminen pohjaveteen on mahdollista. DBNPA liukenee hyvin veteen ja on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Aine hajoaa ympäristössä hydrolyyttisesti ja biologisesti.

DBNPA on myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä

DBNPA:n pöly voi ärsyttää silmiä ja ylempiä hengitysteitä. Suurten pölypitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa vakavan myrkytyksen. DBNPA:n pöly ja liuoksen roiske ärsyttävät voimakkaasti silmiä. Aine ärsyttää myös ihoa ja voi toistuvassa ihokosketuksessa aiheuttaa allergista kosketusihottumaa. DBNPA:n nieleminen voi aiheuttaa vatsakipua, pahoinvointia, uneliaisuutta ja hengitysvaikeuksia.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T6a (Myrkylliset aineet)

Arvioitu vaara-alue: Eristä vuotaneen aineen välitön ympäristö.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.OVA-etusivulle

Laadittu 17.3.2016.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos