OVA-ohje: KORKEASEOSETANOLI - tiivistelmä


Korkeaseosetanolin OVA-ohjeeseen


Korkeaseosetanolia käytetään liikennepolttoaineena

Korkeaseosetanoli (E85) on etanolin ja bensiinin seos, jota käytetään liikennepolttoaineena. Tuote on kellertävä tai punertava neste, jolla on alkoholille ja/tai bensiinille tyypillinen haju.  

Korkeaseosetanoli on erittäin helposti syttyvää

Korkeaseosetanoli syttyy herkästi staattisen sähkön, lämmön, kipinöiden ja liekkien vaikutuksesta. Myös reaktio voimakkaiden hapettimien kanssa aiheuttaa palo- ja räjähdysvaaran. Höyryt voivat kulkeutua maata pitkin ja syttyminen on mahdollista pitkähkön matkan päässä päästökohdasta. Tulipalon kuumentama säiliö voi repeytyä.

Korkeaseosetanoli voi saastuttaa pohjaveden

Maahan joutunut korkeaseosetanoli haihtuu nopeasti pintamaasta. Etanoli ja osa bensiinihiilivedyistä on maaperässä helposti kulkeutuvia ja voivat päätyä pohjaveteen. Bensiini on myrkyllistä vesieliöille. Osa bensiinihiilivedyistä hajoaa hitaasti ympäristössä.

Korkeaseosetanoli vaikuttaa keskushermostoon

Altistuminen korkeaseosetanolista haihtuville bensiinihiilivetyhöyryille vaikuttaa keskushermostoon, aiheuttaen päänsärkyä, väsymystä ja huonovointisuutta. Altistuminen hyvin suurille höyrypitoisuuksille esimerkiksi tuulettamattomia säiliöitä puhdistettaessa voi lyhyessäkin ajassa aiheuttaa tajunnanmenetyksen ja jopa kuoleman.

Korkeaseosetanoli ärsyttää silmiä ja ihoa. Tuotteen nieleminen voi aiheuttaa pahoinvointia, oksentelua ja sekavuutta. Suurten määrien nieleminen voi aiheuttaa tajuttomuuden ja jopa kuoleman. Nielemisen ja oksentamisen yhteydessä on vaarana, että nestettä vedetään keuhkoihin, mikä voi aiheuttaa vakavan kemiallisen keuhkotulehduksen.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T3b

Arvioitu vaara-alue: Pienessä vuodossa eristä 25 metriä kaikkiin suuntiin. Suuressa vuodossa eristä 25 - 50 metriä kaikkiin suuntiin.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.OVA-etusivulle

Laadittu 20.1.2016
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos