OVA-ohje: MCPA (4-kloori-2-metyylifenoksietikkahappo) - tiivistelmä


MCPA:n OVA-ohjeeseen


MCPA on rikkakasvien torjunta-aine

MCPA on kasvinsuojeluaine, jota käytetään rikkakasvien torjuntaan mm. viljojen, heinän ja pellavan viljelyssä. Suomessa myytävät valmisteet ovat kellertäviä, ruskeita tai punertavavia nesteitä.

MCPA:n palaessa muodostuu myrkyllisiä kaasuja

MCPA:n kuumentuessa ja palaessa muodostuu myrkyllisiä ja syövyttäviä höyryjä ja kaasuja (mm. kloorivety). MCPA voi reagoida kiivaasti emästen, vahvojen hapettimien ja pelkistimien kanssa.

MCPA voi saastuttaa pohjaveden

MCPA kulkeutuu helposti maaperässä ja sen joutuminen pohjaveteen on mahdollista. MCPA on erittäin myrkyllistä tietyille vesikasveille ja hajoamistuote 4-kloori-2-metyylifenoli myös muille vesieliöille. MCPA ja 4-kloori-2-metyylifenoli hajoavat hitaasti ympäristössä.

MCPA:n roiske voi vaurioittaa silmää

MCPA-valmisteen roiske ärsyttää voimakkaasti silmiä ja voi aiheuttaa silmässä vakavan syöpymävamman. MCPA ärsyttää myös ihoa.

MCPA:n nieleminen voi aiheuttaa vatsakipua, pahoinvointia ja oksentelua. Suurten annosten nieleminen voi aiheuttaa lihasjäykkyyttä, tajunnan tason laskua ja munuaisvaurioita. Myös sydämen toiminnan ja/tai hengityksen lamaantuminen on mahdollista.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T6a* (Myrkylliset aineet)

Arvioitu vaara-alue: Eristä vuotaneen aineen välitön ympäristö.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.OVA-etusivulle

Laadittu 17.3.2016.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos