OVA-ohje: METYLEENIBISTIOSYANAATTI - tiivistelmä


Metyleenibistiosyanaatin OVA-ohjeeseen


Metyleenibistiosyanaatti on limanestoaine teollisuusprosesseissa

Metyleenibistiosyanaatti on biosidi, jota käytetään limanestoaineena paperi- ja selluteollisuuden prosesseissa sekä teollisuuden kiertovesijärjestelmissä. Suomessa ainetta myydään ja käytetään liuoksena.

Metyleenibistiosyanaatti muodostaa kuumennettaessa myrkyllisiä kaasuja

Metyleenibistiosyanaatin kuumentuessa ja palaessa muodostuu myrkyllisiä rikin ja typen oksideita. Aine reagoi kiivaasti emästen ja vahvojen hapettimien kanssa ja hajoaa hitaasti kosteuden vaikutuksesta.

Metyleenibistiosyanaatti on erittäin myrkyllistä vesieliöille

Metyleenibistiosyanaatti kulkeutuu helposti maaperässä ja sen joutuminen pohjaveteen on mahdollista. Metyleenibistiosyanaatti liukenee veteen ja on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Aine hajoaa ympäristössä hydrolyyttisesti.

Metyleenibistiosyanaatti on syövyttävää ja myrkyllistä

Metyleenibistiosyanaatin pöly ja liuoksen roiske voivat aiheuttaa silmässä vakavan syöpymävamman. Aine voi syövyttää myös ihoa. Metyleenibistiosyanaatin nieleminen voi vaurioittaa ruuansulatuskanavaa aiheuttaen vatsakipua ja pahoinvointia. Suurten pölypitoisuuksien hengittäminen ja aineen nieleminen voivat aiheuttaa vakavan myrkytyksen.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T6a (Myrkylliset aineet)

Arvioitu vaara-alue: Eristä vuotaneen aineen välitön ympäristö.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.OVA-etusivulle

Laadittu 17.3.2016.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos