OVA-ohje: ARSEENIPITOISET SUOLAKYLLÄSTEET - tiivistelmä


 Arseenipitoiset suolakyllästeet -OVA-ohjeeseen


Arseenipitoisia suolakyllästeitä käytetään lahonsuoja-aineena

Arseenipitoisia suolakyllästeitä (CCA-kyllästeitä) käytetään puutavaran painekyllästyksessä lahonsuoja-aineena. CCA-kyllästeitä myydään tihenteinä ja pastoina, jotka laimennetaan kyllästämöllä. Vesipohjainen CCA-kylläste sisältää pääasiassa kupariarsenaattia ja kuparidikromaattia. Käyttöliuoksen väkevyys on 2 - 2,5 %.

Arseenipitoiset suolakyllästeet eivät pala

CCA-kyllästeet voivat olla hajuttomia, mutta joissakin valmisteissa on voimakas, pistävä haju. CCA-kyllästeen arseeni-, kromi- ja kupariyhdisteet eivät ole haihtuvia. CCA-kylläste syövyttää muun muassa sinkkiä ja messinkiä. Väkevä kyllästeliuos voi reagoida orgaanisen aineen kanssa kiivaasti hapettavan kromihapon vuoksi. CCA-kyllästeet eivät ole syttyviä.

Arseenipitoisten suolakyllästeiden aineosat eivät hajoa ja ne ovat erittäin myrkyllisiä vesieliöille

CCA-kyllästeen ainesosien käyttäytyminen ympäristössä riippuu olosuhteista. Maaperässä arseeni, kromi ja kupari sitoutuvat yleensä maa-aineksiin, mutta happamissa oloissa ne voivat muuttua liikkuvaan muotoon, jolloin ne voivat kulkeutua pohjaveteen. Vedessä arseeni esiintyy yleensä liukoisena epäorgaanisena arsenaattina. Vedessä esiintyvä liukoinen kromi on yleensä kuusiarvoista ja se voi pelkistyä kolmiarvoiseksi orgaanisten aineiden vaikutuksesta ja lopulta sedimentoitua. CCA-kyllästeen ainesosat eivät hajoa biologisesti eivätkä kemiallisesti. Arseeni, kromi ja kupari ovat erittäin myrkyllisiä vesieliöille.

Arseenipitoiset suolakyllästeet voivat aiheuttaa syöpää

Nieltynä pienet arseeniannokset aiheuttavat ruuansulatuskanavan ärsytystä, jonka oireina voi ilmetä kipua, pahoinvointia, oksentelua ja ripulia. Hengitysteiden kautta altistuttaessa ilman arseenipitoisuus 0,1 mg/m3 aiheuttaa nenän ja kurkun ärsytystä. Arseeni voi imeytyä ihon läpi. Arseenin äkillisiä vaikutuksia voi ilmetä hengityselimissä, mahasuolikanavassa, sisäelimien (maksa, munuaiset) toiminnassa, sydämen toiminnassa, verenkierrossa ja hermoston toiminnassa sekä verenkuvassa. Pitkäaikaisesta arseenialtistumisesta voi seurata ihomuutoksia, jotka voivat kehittyä ihosyöväksi. Epäorgaaninen arseenipöly ilmassa lisää keuhkosyövän riskiä.

Kromi on CCA-kyllästeessä kuusiarvoisena, mutta pelkistyy suurelta osin kolmiarvoiseksi kyllästeen kiinnittyessä puuhun. Kuusiarvoisen kromin hengittäminen voi aiheuttaa nenän vuotoa, kutinaa, haavaumia, aivastelua ja nenäverenvuotoa; kolmiarvoinen kromi ei yleensä aiheuta oireita. Nieltyinä suuret kromaattimäärät voivat aiheuttaa mahahaavoja, munuais- ja maksavaurioita, kouristuksia ja jopa kuoleman. Iholle joutuessaan kuusiarvoinen kromi voi aiheuttaa haavaumia ja ihon herkistymistä. Kromin aiheuttamat allergiset reaktiot ilmenevät iholla punoituksena ja turvotuksena. Kuusiarvoinen kromi voi aiheuttaa keuhkosyöpää. Kromi on ihmiselle välttämätön hivenaine.

Kupari on ihmiselle välttämätön hivenaine, mutta suurina määrinä kupari on haitallista. Pitkäaikainen altistuminen kuparille voi ärsyttää nenää, suuta ja silmiä, aiheuttaa päänsärkyä, huimausta, pahoinvointia ja ripulia.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T6a

Arvioitu vaara-alue: Eristä lammikon ympäristö.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä. OVA-etusivulle

Päivitetty 28.2.2003.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos