OVA-ohje: ASETYLEENI - tiivistelmä


 Asetyleenin OVA-ohjeeseen


Asetyleeniä käytetään laajalti polttokaasuna pääasiassa metalliteollisuudessa hitsaukseen, polttoleikkaukseen ja liekkikarkaisuun. Sitä käytetään myös raaka-aineena kemikaalien valmistuksessa. Pieniä määriä käytetään mm. valaistustarkoitukseen esimerkiksi merkkivaloissa ja liekkikaasuna laboratorioissa.

Asetyleeni on erittäin helposti syttyvä kaasu

Puhdas asetyleeni on väritön ja hajuton, hieman ilmaa kevyempi kaasu. Teknisen asetyleenin haju on valkosipulimainen johtuen sen sisältämistä epäpuhtauksista. Asetyleeni on voimakas pelkistin ja se reagoi kiivaasti hapettavien aineiden kanssa aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran. Asetyleeni muodostaa räjähtäviä asetylidejä raskasmetallien, kuten kuparin, hopean ja elohopean kanssa. Asetyleeni on erittäin helposti syttyvä kaasu. Staattinen varaus, kipinät, kuumat pinnat ja liekit sytyttävät asetyleenin helposti. Aine muodostaa syttyvän seoksen ilman kanssa.

Tulipalon kuumentamassa asetyleenipullossa voi käynnistyä asetyleenin hajoaminen hiileksi ja vedyksi, mikä saattaa johtaa pullon räjähtämiseen. Pullon kuoreen osunut terävä isku voi myös käynnistää asetyleenin hajoamisen ja aiheuttaa räjähdysvaaran.

Asetyleenin ei ole todettu aiheuttavan haittoja ympäristössä

Suuri asetyleenipitoisuus voi aiheuttaa hapenpuutetta

Puhdas asetyleeni on vain vähän myrkyllistä. Kun asetyleenipitoisuus ilmassa ylittää noin 2%, se vaikuttaa huumaavasti. Hyvin suurina (yli 10%) pitoisuuksina asetyleeni aiheuttaa tajuttomuuden. Hapenpuutteen oireita alkaa ilmetä, kun asetyleenin syrjäyttämän hapen pitoisuus laskee alle 18 %:n. Tekninen asetyleeni sisältää epäpuhtauksina pieniä määriä myrkyllisiä kaasuja (rikkivety, fosfiini, arsiini), ja suuria asetyleenipitoisuuksia hengitettäessä ne saattavat aiheuttaa vaaraa terveydelle.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T2d

Arvioitu vaara-alue:
Vuoto: Ulkona tai hallissa pullojen lähiympäristö, sisällä koko huone. Kuumenevan pullon vaara-alue on 200 metriä joka suuntaan.
Tulipalo: Repeävän tai räjähtävän pullon vaara-alue on 200 metriä joka suuntaan. Kun pullon repeäminen tai räjähtäminen uhkaa, tyhjennä sivullisista ja eristä ympäristö vähintään 200 metrin säteellä.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä. OVA-etusivulle

Päivitetty 28.2.2003.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos