OVA-ohje: BRONOPOLI (2-Bromo-2-nitropropaani-1,3-dioli) - tiivistelmä


Bronopolin OVA-ohjeeseen


Bronopoli on torjunta- ja säilöntäaine

Bronopoli on torjunta- ja säilöntäaine, jota käytetään muun muassa limanestokemikaalina paperi- ja selluteollisuudessa, kostutusveden lisäaineena painoteollisuudessa sekä puunsuoja-aineissa, liimoissa ja maaleissa.

Bronopoli vapauttaa kuumentuessaan myrkyllisiä ja syövyttäviä höyryjä

Bronopoli on väritöntä tai valkoista, hajutonta, kiteistä kiinteää ainetta. Bronopolin vesiliuos on kirkasta. Bronopoli reagoi emästen, amiinien ja tiettyjen metallien, kuten alumiinin, kanssa. Emästen kanssa reagoidessaan aine hajoaa vapauttaen myrkyllistä formaldehydiä. Bronopoli hajoaa kuumentuessaan tai palaessaan vapauttaen syövyttävää vetybromidia ja myrkyllisiä typen oksideja.

Bronopoli on erittäin myrkyllistä vesieliöille

Ilmaan joutunut bronopoli hajoaa melko nopeasti hydroksyyliradikaalien vaikutuksesta. Vesiliukoisena aine voi myös huuhtoutua sateen mukana maahan. Bronopoli ei juurikaan haihdu pintamaasta tai vedestä. Bronopolin kulkeutuvuus maaperässä vaihtelee suuresti riippuen maaperän ominaisuuksista. Joissakin tapauksissa aineen kulkeutuminen pohjaveteen on mahdollista. Bronopoli on pieninä pitoisuuksina nopeasti biologisesti hajoavaa. Suurina pitoisuuksina aine on myrkyllistä mikrobeille ja sen hajoaminen on hidasta. Vesistössä bronopoli hajoaa sekä fotolyyttisesti että hydrolysoitumalla. Bronopoli on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Aineen ei ole todettu kertyvän ravintoverkkoon.

Bronopoli ärsyttää ylempiä hengitysteitä, silmiä ja ihoa

Bronopolin haihtuminen huoneenlämpötilassa on hyvin vähäistä, mutta ilmaan päässyt pöly voi ärsyttää ylempiä hengitysteitä aiheuttaen aivastelua, kurkkukipua ja yskää. Bronopolipöly tai bronopoliliuoksen roiske ärsyttää voimakkaasti silmiä. Ihokosketuksessa bronopoli voi aiheuttaa ihon punoitusta ja turvotusta. Aine voi myös imeytyä ihon läpi elimistöön. Bronopolin nieleminen voi aiheuttaa vatsakipua ja pahoinvointia.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T4.1

Arvioitu vaara-alue: Eristä vuodon välitön läheisyys.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä. OVA-etusivulle

Laadittu 22.5.2006
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos