OVA-ohje: BUTYYLIAKRYLAATTI - tiivistelmä


 Butyyliakrylaatin OVA-ohjeeseen


Butyyliakrylaattia käytetään polymeerien ja hartsien valmistuksessa

Butyyliakrylaattia käytetään akryylisekapolymeerien valmistuksessa. Näitä polymeerejä käytetään muovituotteissa, nahan, tekstiilien ja paperituotteiden pintakäsittelyssä, painoväreissä ja -laatoissa, lakoissa, liimoissa ja maaleissa.

Butyyliakrylaatti on reaktiivinen aine

Butyyliakrylaatti on väritön, palava neste, jolla on pistävä haju. Aine polymeroituu helposti valon, kuumuuden tai metallien ja muiden katalyyttien vaikutuksesta, jos inhibiittoria ei ole lisätty. Butyyliakrylaatti reagoi kiivaasti vahvojen hapettimien, emästen ja happojen kanssa.

Butyyliakrylaatti kulkeutuu helposti maaperässä ja on myrkyllistä vesieliöille

Butyyliakrylaatti on haihtuvaa. Ilmassa sen määrä puoliintuu hajoamisreaktioiden seurauksena noin puolessa vuorokaudessa. Maaperässä se hajoaa biologisesti aerobisissa olosuhteissa. Butyyliakrylaatti on hyvin kulkeutuvaa eikä sen oleteta sitoutuvan maa-ainekseen, joten se voi joutua pohjaveteen. Se on ympäristön kannalta veteen hyvin liukenevaa ja biologisesti nopeasti hajoavaa aerobisissa olosuhteissa. Butyyliakrylaatti on myrkyllistä vesieliöille, mutta se ei kerry ravintoverkkoon.Voimassa olevien kriteerien perusteella butyyliakrylaattia ei luokitella ympäristölle vaarallisiksi.

Butyyliakrylaatti ärsyttää ja herkistää

Butyyliakrylaatti ja sen höyry ärsyttävät hengityselimiä, silmiä ja lievästi ihoa. Aineen roiskeet silmään voivat aiheuttaa palautumattoman vaurion ja jopa sokeuden. Butyyliakrylaatti on ihoa herkistävä aine. Herkistyneillä henkilöillä ihokosketus johtaa lyhyessä ajassa tulehdusreaktioon. Jos henkilö on aikaisemmin herkistynyt muille mono- tai diakrylaateille, hän voi saada oireita myös tästä aineesta.

Tutkimusten mukaan butyyliakrylaatti ei aiheuta perimävaurioita. Eläinkokeissa aine aiheutti alkiotoksisuutta niin suurilla annoksilla, että emoissa ilmeni myrkyllisiä vaikutuksia.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T3a

Arvioitu vaara-alue: Pienessä vuodossa eristä 25 metriä kaikkiin suuntiin. Suurissa vuodoissa eristä 25 metriä kaikkiin suuntiin.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä. OVA-etusivulle

Päivitetty 15.8.2014.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos