OVA-ohje: DIKVATTI - tiivistelmä


Dikvatin OVA-ohjeeseen


Dikvatti on rikkikasvien torjunta-aine

Dikvatti on kasvinsuojeluaine, jota käytetään rikkakasvien torjuntaan ja varsistojen hävittämiseen mm. perunan, juuresten, vihannesten ja marjojen viljelyssä. Suomessa myytävät dikvattivalmisteet ovat ruskeita nesteitä.

Dikvatti muodostaa kuumentuessaan myrkyllisiä kaasuja

Dikvatti hajoaa kuumentuessaan muodostaen myrkyllisiä ja syövyttäviä höyryjä ja kaasuja (mm. bromivety, typen oksidit). Dikvattivalmisteet voivat syövyttää alumiinia, rautaa ja seostamatonta terästä.

Dikvatti on erittäin myrkyllistä vesieliöille

Dikvatti sitoutuu voimakkaasti maaperään ja pohjasedimentteihin. Aine ei ole maaperässä kulkeutuvaa. Dikvatti on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Aineen hajoaminen ympäristössä on hidasta.

Dikvatti voi vahingoittaa hengitysteitä, munuaisia ja maksaa

Dikvattipöly ja -aerosoli ärsyttävät silmiä, nenää ja hengitysteitä aiheuttaen kirvelyä ja yskää. Voimakas altistuminen dikvattiaerosolille voi aiheuttaa päänsärkyä, yskää ja nenäverenvuotoa. Dikvattipöly ja liuoksen roiske voivat ärsyttää silmiä ja ihoa.

Dikvatin nieleminen aiheuttaa vatsakipua, pahoinvointia, oksentelua ja ripulia sekä munuaisten toiminatahäiriötä. Tajuttomuus, kouristukset, vakava maksan ja munuaisten toimintahäiriö sekä ruuansulatuskanavan haavaumat ovat mahdollisia.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T6a (Myrkylliset aineet)

Arvioitu vaara-alue: Eristä vuotaneen aineen välitön ympäristö.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.OVA-etusivulle

Laadittu 17.3.2016.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos