OVA-ohje: EDTA - tiivistelmä


 EDTA:n OVA-ohjeeseen


Suomessa EDTA:ta käytetään pääasiassa sellu- ja paperiteollisuudessa sekä jonkin verran pesu- ja puhdistusaineissa. Muita EDTA:n käyttökohteita maailmalla ovat mm. valokuvauskemikaalit, maatalous, tekstiiliteollisuus, galvanointiteollisuus, kosmeettiset aineet, vedenkäsittely, nahkateollisuus, painoteollisuus, teollisten rasvojen ja voiteluöljyjen käyttö, kumin tuotanto ja prosessointi, metallien käsittely, rakennusteollisuus ja analyyttinen kemia. H4EDTA:ta käytetään myös torjunta-aineissa.

EDTA:ta käsitellään vesiliuoksena

EDTA on valkoista jauhetta tai kiteitä. Sitä tuotetaan ja käsitellään yleensä vesiliuoksena. EDTA on kelatoiva yhdiste. Se sitoo liuoksesta itseensä kalsiumia, sinkkiä ja muita metalleja. EDTA:ta tuotetaan ja käytetään sekä happona (H4EDTA) että natriumsuolana (Na4EDTA). Myös muita EDTA:n yhdisteitä tuotetaan ja käytetään pienissä määrin. EDTA on yleensä stabiili. Se reagoi voimakkaiden hapettimien, vahvojen emästen, kuparin, kupariseosten ja nikkelin kanssa. EDTA ei syty helposti. Tulipalossa siitä voi kuitenkin muodostua ärsyttäviä ja myrkyllisiä typen oksideja sekä hiilimonoksidia.

EDTA ympäristössä

EDTA on ympäristön kannalta hyvin liukenevaa. Se on ympäristössä ionimuodossa ja siitä johtuen se ei juurikaan sitoudu maaperän orgaaniseen ainekseen, veden sedimenttiin tai humukseen. EDTA voi muodostaa maaperässä ja vedessä erilaisten metallien kanssa kelaatteja ja kompleksiyhdisteitä vaikuttaen näin metallien saattamiseen liukoiseen muotoon erityisesti sedimentistä. EDTA ei ole biologisesti nopeasti hajoavaa hapellisissa olosuhteissa. Hajoamista kuitenkin tapahtuu jossain määrin, kun mikrobit ovat sopeutuneet hajottamaan sitä. Hajoamista tapahtuu helpommin alkalisissa olosuhteissa. Maaperässä EDTA:n hajoaminen hidasta. EDTAn myrkyllisyys vesieliöille on riippuvainen veden kovuudesta ja pH:sta. EDTA on vain lievästi myrkyllistä vesieliöille, mutta EDTA:n joillakin metallikomplekseille voi olla välillisiä vaikutuksia levän kasvuun jo hyvin alhaisilla pitoisuuksilla. H4EDTA:n ja Na4EDTA:n ei ole todettu kertyvän ravintoverkkoon. Voimassa olevien kriteerien perusteella H4EDTA:ta ja Na4EDTA:ta ei luokitella ympäristölle vaarallisiksi.

EDTA ärsyttää silmiä

Sumuna tai pölynä EDTA saattaa ärsyttää hengitysteitä aiheuttaen aivastelua, kurkkukipua ja yskää. Silmään roiskunut EDTA ärsyttää silmiä aiheuttaen punoitusta, kipua sekä sumeaa näköä. Na4EDTA ärsyttää silmiä voimakkaasti ja voi aiheuttaa vakavan silmävaurion. EDTA:n runsas nieleminen aiheuttaa ärsytystä, vatsakipuja ja ripulia. Suuret EDTA-annokset aiheuttavat elimistössä sinkin puutetta, mikä voi vahingoittaa alkion/sikiön kehitystä.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Eristä lammikon välitön läheisyys.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä. OVA-etusivulle

Päivitetty 28.2.2003.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos