OVA-ohje: ETYYLIHEKSYYLIAKRYLAATTI - tiivistelmä


 Etyyliheksyyliakrylaatin OVA-ohjeeseen


Etyyliheksyyliakrylaattia käytetään pääasiassa kemianteollisuudessa monomeerinä polymeeristen kemikaalien tuotannossa. Lisäksi etyyliheksyyliakrylaatin monomeeriä käytetään rakennusteollisuuden tuotteissa (esim. lattiapinnoitteet). Polymeerejä ja polymeeridispersioita käytetään useissa tuotteissa, kuten sideaineissa, painoväreissä ja maalien sideaineena. Niitä käytetään myös pinnoitteiden raaka-aineena ja muovi- ja tekstiiliteollisuudessa. Suomessa etyyliheksyyliakrylaattia käytetään pääasiassa maaleissa ja pinnoitteissa sekä liimoissa.

Etyyliheksyyliakrylaatti on väritön neste

Etyyliheksyyliakrylaatti on väritön neste, jolla on miellyttävä haju. Aineen höyry on ilmaa raskaampaa. Etyyliheksyyliakrylaatti polymeroituu helposti valon, kuumuuden, peroksidien ja muiden epäpuhtauksien vaikutuksesta, jos sitä ei ole stabiloitu. Aine reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien kanssa. Etyyliheksyyliakrylaatti on palava neste. Etyyliheksyyliakrylaattihöyry voi muodostaa syttyvän seoksen ilman kanssa yli 82 °C lämpötiloissa. Etyyliheksyyliakrylaattisäiliö voi repeytyä tulipalon kuumentamana.

Etyyliheksyyliakrylaatti ympäristössä

Ilmaan joutunut etyyliheksyyliakrylaatti hajoaa hydroksyyliradikaalien ja otsonin vaikutuksesta. Maahan joutunut etyyliheksyyliakrylaatti voi haihtua pintamaasta. Se on kohtalaisen kulkeutuvaa, joten se voi joutua pohjaveteen. Etyyliheksyyliakrylaatti on ympäristön kannalta veteen liukenevaa. Etyyliheksyyliakrylaatti on biologisesti nopeasti hajoavaa hapellisissa olosuhteissa. Se on haitallista vesieliöille. Etyyliheksyyliakrylaatin voidaan arvioida kertyvän ravintoverkkon. Voimassa olevien kriteerien perusteella etyyliheksyyliakrylaattia ei luokitella ympäristölle vaaralliseksi.

Etyyliheksyyliakrylaatti ärsyttää hengitysteitä, silmiä ja ihoa

Etyyliheksyyliakrylaatti on ärsyttävä aine. Etyyliheksyyliakrylaattihöyryt ärsyttävät hengitysteitä ja silmiä sekä suurina pitoisuuksina myös ihoa. Suora kosketus etyyliheksyyliakrylaattinesteeseen ärsyttää voimakkaasti silmiä ja ihoa aiheuttaen punoitusta ja kipua. Toistuva ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Arvioitu vaara-alue: Pienessä vuodossa eristä 25 metriä kaikkiin suuntiin. Suuressa vuodossa eristä 25 metriä kaikkiin suuntiin.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä. OVA-etusivulle

Päivitetty 22.10.2014.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos