OVA-ohje: EPIKLOORIHYDRIINI - tiivistelmä


 Epikloorihydriinin OVA-ohjeeseen


Epikloorihydriiniä käytetään raaka-aineena ja liuottimena

Epikloorihydriiniä käytetään Suomessa glyserolin ja epoksihartsien valmistukseen, liuottimena selluloosaestereille ja -eettereille, lakoille, kumille ja hartseille sekä kationointireagenssin raaka-aineena.

Epikloorihydriini reagoi veden kanssa kiivaasti

Epikloorihydriini on väritöntä, herkkäliikkeistä nestettä, joka on haihtuvaa. Epikloorihydriinihöyry on ilmaa raskaampaa. Aineella on ärsyttävä kloroformia muistuttava haju. Haju ei varoita terveysvaarasta, sillä aineen pitoisuus voi olla haitallinen, vaikka hajua ei tunnu. Aine on yhteensopimaton veden, voimakkaiden hapettimien, happojen ja emästen kanssa. Epikloorihydriini polymeroituu voimakkaiden happojen ja emästen vaikutuksesta erityisesti kuumennettaessa. Aine voi syttyä kipinöistä tai liekeistä kuumennuttuaan leimahduspistettään korkeampaan lämpötilaan. Aineen palaessa vapautuu myrkyllisiä ja ärsyttäviä kaasuja, kuten fosgeenia, kloorivetyä ja hiilimonoksidia.

Epikloorihydriini kulkeutuu helposti maaperässä ja on haitallista vesieliöille

Epikloorihydriini on haihtuva neste, jonka määrä puoliintuu ilmassa noin neljässä päivässä. Maahan valunut epikloorihydriini haihtuu maan pinnasta. Aine on maaperässä kohtalaisen nopeasti hajoavaa. Epikloorihydriini on helposti kulkeutuvaa, joten se voi joutua pohjaveteen. Epikloorihydriini on ympäristön kannalta veteen liukenevaa. Se haihtuu kuitenkin pintavedestä ilmaan. Epikloorihydriini on biologisesti nopeasti hajoavaa aerobisissa olosuhteissa. Epikloorihydriini on haitallista vesieliöille. Epikloorihydriini ei kerry ravintoverkkoon.

Pitkäaikainen altistuminen epikloorihydriinille vaikuttaa terveyteen monin tavoin

Epikloorihydriinin vaikutukset ihoon, silmiin ja hengityselimiin voivat viivästyä useita tunteja. Silmien ja hengitysteiden ärsytys ilmenee 20 ppm (80 mg/m3) ylittävissä epikloorihydriinipitoisuuksissa. Hengitysteitse altistuminen voi aiheuttaa yskimistä, päänsärkyä ja hengitysvaikeuksia. Keuhkopuuston limakalvovauriot, keuhkotulehdus ja jopa hengenvaarallinen keuhkopöhö ovat mahdollisia. Aineen nieleminen voi aiheuttaa polttavaa tunnetta ruuansulatuskanavassa, kouristavaa vatsakipua, pahoinvointia, oksentelua ja jopa tajuttomuutta. Roiske silmään voi aiheuttaa näön sumenemista tai sarveiskalvon vaurion. Höyryt aiheuttavat kyynelvuotoa. Ihokosketus aiheuttaa ihon ärsytystä, punoitusta, turvotusta ja syöpymistä. Epikloorihydriini voi aiheuttaa ihon herkistymistä. Aine imeytyy ihon läpi elimistöön.

Pitkäaikaisen altistumisen myrkytyslöydöksiä ovat ihon herkistyminen, kurkun ja silmien tulehdukselliset muutokset, silmän sidekalvon krooninen tulehdus, astmaattinen keuhkoputkentulehdus, ruuansulatushäiriöt, väsymys ja voimattomuus, maksan rasvoittuminen sekä kromosomimuutokset. Eläinkokeissa on todettu myös munuaisvaikutuksia ja siittiöiden muodostuksen häiriöitä. Epikloorihydriini aiheuttaa syöpää koe-eläimissä.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T6b

Arvioitu vaara-alue: Pienessä vuodossa eristä 25 metriä kaikkiin suuntiin. Suuressa vuodossa eristä 50 metriä kaikkiin suuntiin.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä. OVA-etusivulle

Päivitetty 1.6.2016.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos