OVA-ohje: ETIKKAHAPPOANHYDRIDI - tiivistelmä


 Etikkahappoanhydridin OVA-ohjeeseen


Etikkahappoanhydridiä käytetään kemianteollisuudessa

Etikkahappoanhydridiä käytetään asetaattiestereiden kuten selluloosa-asetaatin valmistukseen sekä lääkeraaka-aineiden, syntettisten kuitujen, muovien, räjähdysaineiden ja hajuvesien valmistukseen. Lisäksi etikkahappoanhydridiä käytetään tärkkelyksen modifiointiin ja laboratorioreagenssina.

Etikkahappoanhydridi on etikanhajuinen neste

Etikkahappoanhydridi on kirkas, herkkäliikkeinen ja väritön neste, jolla on voimakas etikan haju. Haju varoittaa hyvin terveysvaarasta. Etikkahappoanhydridin höyry on ilmaa raskaampaa. Aine syövyttää muun muassa ruostumatonta terästä sekä nikkeli- ja alumiiniseoksia. Hapettimet ja hapot voivat aiheuttaa etikkahappoanhydridin kanssa lämpötilan ja paineen nousun ja jopa räjähdyksen. Vesi reagoi etikkahappoanhydridin kanssa muodostaen etikkahappoa, joka edelleen katalysoi reaktiota veden kanssa aiheuttaen kiehumisen. Emäkset, amiinit ja alkoholit voivat reagoida kiivaasti etikkahappoanhydridin kanssa.

Etikkahappoanhydridi kulkeutuu helposti maaperässä. Aine hydrolysoituu etikkahapoksi

Mikäli etikkahappoanhydridiä joutuu ilmaan, niin se voi hajota hydroksyyliradikaalien vaikutuksesta. Maahan joutunut etikkahappoanhydridi ei juurikaan haihdu ilmaan. Se hajoaa biologisesti maaperässä aerobisissa olosuhteissa. Kosteassa maassa se hydrolysoituu etikkahapoksi. Etikkahappoanhydridi on maassa hyvin kulkeutuvaa, joten se voi joutua pohjaveteen. Etikkahappoanhydridi ja sen hydrolyysituote etikkahappo hajoavat biologisesti nopeasti vedessä. Etikkahappoanhydridi on haitallista vesieliölle. Etikkahappoanhydridi ei kerry ravintoverkkoon. Voimassa olevien kriteerien perusteella etikkahappoanhydridiä ei luokitella ympäristölle vaarallisiksi.

Etikkahappoanhydridi on syövyttävää

Nenän, kurkun ja silmien ärsytystä voi ilmetä 5 ppm (20 mg/m3) ylittävissä etikkahappoanhydridin pitoisuuksissa. Suuret pitoisuudet ovat erittäin ärsyttäviä aiheuttaen yskimistä, hengityksen vinkumista, kuristumisen tunnetta ja vakavia vaurioita silmän sarveis- ja sidekalvossa. Pitempiaikainen altistuminen suurille pitoisuuksille voi aiheuttaa hengitysteiden limakalvovaurioita ja keuhkopöhöä, joka voi johtaa kuolemaan. Kielen ja kurkunpään turvotus voivat johtaa tukehtumiseen. Silmään roiskahtanut etikkahappoanhydridi tunkeutuu nopeasti sarveiskalvon läpi aiheuttaen silmän värikehän tulehduksen. Nieltynä etikkahappoanhydridi aiheuttaa ruuansulatuskanavan syöpymistä, vatsakipua, pahoinvointia ja oksentelua. Ihokosketus aiheuttaa ihon punoitusta ja syöpymistä. Ihokosketuksessa ei välttämättä tunnu voimakasta kipua. Myöhemmin punoittavat kohdat muuttuvat vaaleiksi ja ryppyisiksi (kuolio).

Toistuva altistuminen suurille höyrypitoisuuksille voi aiheuttaa kroonista hengityselinten, ihon ja silmän sidekalvon tulehdusta. Ihon herkistyminen on mahdollinen.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T8c

Arvioitu vaara-alue: Pienessä vuodossa eristä 25 metriä kaikkiin suuntiin. Suuressa vuodossa eristä 50 metriä kaikkiin suuntiin sekä 100 metriä tuulen alapuolella.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä. OVA-etusivulle

Päivitetty 15.8.2014.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos