OVA-ohje: ETYYLIAKRYLAATTI - tiivistelmä


Etyyliakrylaatin OVA-ohjeeseen


Etyyliakrylaattia käytetään polymeerien valmistuksessa

Etyyliakrylaattia käytetään akryylisekapolymeerien valmistuksessa. Näitä polymeerejä käytetään muovituotteissa, kuten hammasproteeseissa, piilolinsseissä ja pleksilasissa, nahan, tekstiilien ja paperituotteiden pintakäsittelyssä, lattia- ja kenkävahoissa, liimoissa, lakoissa, painoväreissä ja maaleissa.

Etyyliakrylaatti on rektiivista ja helposti syttyvää

Etyyliakrylaatti on väritön neste, jolla on pistävä haju. Ilman stabilaattoria etyyliakrylaatti polymeroituu helposti valon, kuumuuden tai hapettimien vaikutuksesta, mutta myös spontaani polymeroituminen on mahdollista. Aine reagoi kiivaasti vahvojen happojen ja emästen kanssa.

Etyyliakrylaatti on helposti syttyvä neste, jonka höyry voi muodostaa syttyvän seoksen ilman kanssa. Aineen vuotaminen sisätiloihin ja viemäreihin aiheuttaa räjähdysvaaran. Etyyliakrylaatti polymeroituu kiivaasti kuumetessaan. Kuumentuneen etyyliakrylaatin polymeroituminen säiliössä voi aiheuttaa säiliön repeytymisen.

Etyyliakrylaatti on erittäin kulkeutuvaa maaperässä ja myrkyllistä vesieliöille

Etyyliakrylaatti on erittäin haihtuvaa. Ilmassa sen määrä puoliintuu hajoamisreaktioiden seurauksena noin kahdessa vuorokaudessa. Ilmasta etyyliakrylaatti voi huuhtoutua sateen mukana maahan. Etyyliakrylaatti hajoaa maaperässä biologisesti aerobisissa olosuhteissa. Etyyliakrylaatti on erittäin kulkeutuvaa, joten sen joutuminen pohjaveteen on mahdollista. Etyyliakrylaatti on ympäristön kannalta veteen hyvin liukenevaa (15 g/l). Veteen joutuessaan se kuitenkin haihtuu nopeasti pintavedestä. Etyyliakrylaatti on biologisesti nopeasti hajoavaa aerobisissa olosuhteissa. Etyyliakrylaatti on myrkyllistä vesieliöille, mutta se ei kerry ravintoverkkoon. Voimassa olevien kriteerien perusteella etyyliakrylaattia ei luokitella ympäristölle vaarallisiksi.

Etyyliakrylaatti ärsyttää ja herkistää

Etyyliakrylaatin höyry ärsyttää voimakkaasti hengitysteitä ja silmiä. Myös keuhkopöhön ja kroonisen hengityssairauden vaara on olemassa aineen höyryjä hengitettäessä. Nestemäisen etyyliakrylaatin roiske aiheuttaa silmissä voimakkaita ärsytysoireita ja kyynelvuotoa. Ihokosketus nestemäisen etyyliakrylaatin kanssa aiheuttaa ihoärsytystä.

Etyyliakrylaatti on ihoa herkistävä aine. Herkistyneillä henkilöillä ihokosketus johtaa lyhyessä ajassa tulehdusreaktioon. Jos henkilö on aikaisemmin herkistynyt muille mono- tai diakrylaateille, hän voi saada oireita myös etyyliakrylaatista. Toistuva ihokosketus etyyliakrylaatin kanssa voi aiheuttaa aineen herkistävyyden takia allergista ihottumaa.
Suun kautta annosteltu etyyliakrylaatti on aiheuttanut koe-eläimissä ruuansulatuskanavan kasvaimia. Aineen ärsytysvaikutuksen epäillään olleen syynä kasvainten muodostumiselle. Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos (IARC) on arvioinut etyyliakrylaatin kuuluvan ryhmään 2B eli aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T3b

Arvioitu vaara-alue: Pienessä vuodossa eristä 25 metriä kaikkiin suuntiin. Suuressa vuodossa eristä 25 metriä kaikkiin suuntiin sekä 100 metriä tuulen alapuolella.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä. OVA-etusivulle

Päivitetty 22.10.2014.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos