OVA-ohje: FERROSULFAATTI - tiivistelmä


Ferrosulfaatin OVA-ohjeeseen


Ferrosulfaattia syntyy titaanidioksidin valmistuksen sivutuotteena. Sitä käytetään jätevedenpuhdistamoissa sekä pigmenttien, rehun, lannoitteiden ja sementin valmistuksessa.

Kuumentunut ferrosulfaatti muodostaa myrkyllisiä kaasuja

Ferrosulfaatti on hajutonta ja kiteistä, valkoista, sinertävää, vihertävää, kellertävää tai rusehtavaa kiinteää ainetta. Ferrosulfaatti ei ole palavaa. Tulipalossa siitä kuitenkin vapautuu ärsyttäviä ja myrkyllisiä kaasuja (rikin oksideja). Tulipalotilanteessa ferrosulfaattisäiliöitä tulee valella vesisuihkulla, jotta ne eivät repeäisi aineen hajotessa syntyvän paineen vaikutuksesta.

Ferrosulfaatti on myrkyllistä vesieliöille

Maahan joutunut ferrosulfaatti imee kosteutta ilmasta ja maaperästä. Se hajoaa kosteassa maaperässä ja vedessä rauta- ja sulfaatti-ioneiksi. Rautaionit muodostavat hapellisissa olosuhteissa niukkaliukoista rautahydroksidia. Ferrosulfaatti on myrkyllistä vesieliöille. Vesieliöyrkyllisyys perustuu sekä suoraan myrkylliseen vaikutukseen että liukenemattoman rautahydroksidin aiheuttamiin tukoksiin ja tulehduksiin hengitysteissä. Suorat myrkylliset vaikutukset ovat mahdollisia olosuhteissa, joissa pH on alle 5, happipitoisuus matala ja rautapitoisuus korkea. Ferrosulfaatin ei ole todettu kertyvän vesieliöihin.

Ferrosulfaattipöly ärsyttää silmiä ja hengitysteitä

Ferrosulfaattipöly saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Myös iholla ja silmissä ferrosulfaatti voi aiheuttaa ärsytysoireita. Nieltynä suuret määrät ferrosulfaattia saattavat aiheuttaa oksentelua, verenvuotoa ruoansulatuskanavassa, ripulia sekä muutoksia maksassa.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Vaara-alueen arviointi: Eristä vuotaneen aineen välitön läheisyys.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä. OVA-etusivulle

Päivitetty 3.9.2018.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos